Tarkenna hakua

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön työryhmä

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön työryhmä tekee monialaista ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä kaikenikäisten kaarinalaisten hyväksi. Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaavaksi toimielimeksi on nimetty kaupunginhallitus ja ehkäisevän päihdetyön tehtävät ja niiden koordinointi on työryhmän vastuulla. Työryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointikoordinaattori.

Työryhmän tehtävänä on:

 • seurata kaupungin päihdeoloja ja kaupunkilaisten mielenterveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
 • toteuttaa ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä
 • viestiä päihdehaitoista ja niiden vähentämisestä
 • viestiä mielenterveydestä
 • vahvistaa ehkäisevää päihde- ja mielenterveysosaamista koulutuksin.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toiminnan painopisteet vuosina 2018 ja 2019 ovat:

 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjautuvuuden parantaminen ja tiedon lisääminen Kaarinan päihdetilanteesta
 • Ikäihmisten päihteidenkäytön vähentäminen
 • Ongelmapelaamiseen puuttuminen kaikissa ikäryhmissä
 • Oppilaiden lisääntyneen stressin ja ahdistuksen vähentäminen
 • Nuorten tupakoinnin ja nuuskan käytön vähentäminen

Miten ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön voi hakea rahoitusta?

Työryhmä voi myöntää avustuksia Kaarinan kaupungin toteuttamaan ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Avustusta voivat hakea kaupungin työntekijät ja työyksiköt. Avustusta haetaan kirjallisesti ja jokainen hakemus käsitellään erikseen työryhmän seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Avustuksen myöntämisessä painotetaan sellaista toimintaa, joka liittyy työryhmän painopisteiksi valittuihin teemoihin sekä tarvittaessa toimintaa, jota ei ole tuettu aiemmin. Avustus myönnetään vuosittain käytettävissä olevan budjetin rajoissa. Työryhmä kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti: 17.1.; 6.3.; 13.5.; 5.9.; 22.10. ja 29.11.

Kirjallisessa hakemuksessa tulee käydä selvästi ilmi:

 • Kuka avustusta hakee, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon
 • Millä tavalla toiminta, johon avustusta haetaan, liittyy ehkäisevään työhön ja miten se edistää kuntalaisten hyvinvointia
 • Jos kyseessä on koulutus, miten sieltä saatua tietoa ja osaamista jaetaan kaupungin organisaatiossa
 • Samaan tarkoitukseen muualta mahdollisesti haetut avustukset sekä oman rahoituksen osuus

Hakemukset toimitetaan työryhmän puheenjohtajalle Hanna Inkeroiselle (hanna.inkeroinen@kaarina.fi)

Kaarinassa toimivat yhdistykset voivat hakea ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvään toimintaan avustusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksista.

Työryhmän jäsenet ovat:

 • hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen, hallintopalvelut
 • ohjaaja Raimo Kettunen, perhekeskus
 • lääkäri Eeva Uimonen, opiskeluterveydenhuolto
 • koulunuorisotyöntekijä Maria Ansamaa, Valkeavuoren koulu
 • sosiaalityöntekijä Maarit Heikkinen, sosiaalipalvelut
 • yksikön johtaja Minna Nieminen, Hovirinnan palvelukeskus
 • päihdeterapeutti Markku Saarinen, mielenterveys- ja päihdepalvelut (Vintti)
 • sosiaalityöntekijä Mari-Anna Männikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelut (Vintti)
 • vs. ylilääkäri Ulriika Sundell, mielenterveys- ja päihdepalvelut (Vintti)
 • ohjaaja Virpi Nikander, vammaispalvelut
 • johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, Kaarinan seurakunta
 • toiminnanjohtaja Samuli Koskinen, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry