Tarkenna hakua

Terveyskeskuksen sosiaalityö

Sairaus voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selvitymiseen. Sosiaalityöntekijän avulla potilas ja omaiset voivat luottamuksellisesti selvittää potilaan elämäntilannetta ja mahdollisen tuen tarvetta.

Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä

  • antaa tietoa sosiaaliturvasta ja - palveluista ja tarvittaessa avustaa hakemusten teosssa

  • osallistuu potilaiden ja omaisten ja henkilökunnan kanssa kotona selviytymisen suunnitteluun ja jatkohoidon järjestämiseen

  • tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa

  • antaa tukea ja keskusteluapua potilaille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen

  • antaa tietoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa