Tarkenna hakua

Tiedote 18.6.2014

Tilapäisesti Kaarinassa oleskelevien ulkopaikkakuntalaisten hoito

1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain myötä asiakas voi käyttää terveyskeskuspalveluja myös kotikuntansa ulkopuolella siellä, missä hän oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Potilaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen vähintään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

Tilapäisen oleskelukunnan tulee edellyttää kotikunnan laatimaa tai hyväksymää hoitosuunnitelmaa. Kotikunta voi laatia hoitosuunnitelman itse tai hyväksyä työterveyshuollon tai yksityissektorin laatiman hoitosuunnitelman.

Poikkeuksena voidaan hyväksyä hoitosuunnitelmaksi myös esimerkiksi Marevan- / reumaseuranta-kortti, jolla ulkokuntalainen voi käydä laboratoriokokeilla ja tiedustella vastauksia.

Potilas itse tai oma terveyskeskus huolehtii hoitosuunnitelmansa toimittamisesta seuraavaan hoitopaikkaan.

Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy asiakkaan valitsemalla, omalla terveyskeskuksella, yleensä kotikunnassa.

Kiireellisissä tapauksissa voi edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.