Tarkenna hakua

Almi-tiimi

Almi-tiimi on kahden työntekijän muodostama työpari, joka tukee mielenterveys- ja päihdeasiakkaita heidän omissa kodeissaan ja Vintin tukiasunnoissa.

Almi-tiimin asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään muun muassa asiakkaan tarvitseman avun luonne sekä kotikäyntien määrän tarve. Almi-tiimin työote on kuntouttava ja käytännönläheinen.

Almi-tiimi tukee asiakasta niillä elämän osa-alueilla, joihin mielenterveys- tai päihdehäiriö vaikuttaa elämänlaatua alentavasti:

  • arkipäivän toimintakyvyn tukeminen
  • asiakkaidensa psyykkisen ja fyysisen voinnin seuranta
  • auttaa asiakasta löytämään harrastuksia tai muunlaista sisältöä arkeen
  • sosiaalisten kontaktien vahvistaminen
  • palveluohjaus
  • keskustelukäynnit
  • kodinhoitoon liittyvissä asioissa tukeminen
  • välitön puuttuminen akuuteissa kriisitilanteissa, jolloin hoitoon hakeutuminen tapahtuu joustavasti

Almi-tiimin asiakkaaksi ohjaudutaan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin työryhmän arvion kautta. Yhteydenoton voi tehdä suoraan Vintin ajanvarausnumeron kautta

Vintin ajanvarausnumero
ma-pe klo 9.00-10.00
(02) 588 2415