Tarkenna hakua

Depressiohoitaja

Depressiohoitaja hoitaa aikuisia kaarinalaisia, joilla terveyskeskuslääkäri on diagnostisoinut lievän tai keskivaikean masennuksen. Depressiohoitaja on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja

Hoito toteutetaan ns. kolmiomallin mukaisesti, jossa mukana ovat terveyskeskuslääkäri, depressiohoitaja ja psykiatrian erikoislääkäri. Terveyskeskuslääkäri huolehtii diagnoosin tekemisestä, lääkityksestä, sairaslomatarpeen arvioinnista, potilaan ohjaamisesta depressiohoitajalle sekä tarvittaessa lähetteen kirjoittamisesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Potilaan hoidon rungon muodostavat käynnit depressiohoitajan vastaanotolla. Psykiatrian erikoislääkäri toimii konsultoivana asiantuntijana ja potilaalla on mahdollisuus tarvittaessa tavata hänet.

Depressiohoitaja

  • tekee ensimmäisellä käynnillä kokonaistilanteen ja oireiden kartoituksen sekä hoitosuunnitelman
  • arvioi ja sopii potilaan kanssa yhdessä kuinka monta kertaa (1-10) tavataan
  • tapaamiset potilaan kanssa ovat mahdollisia joko vastaanotolla tai potilaan kotona
  • tapaa myös muita perheen jäseniä, jos sen arvioidaan hyödyttävän hoitoa
  • antaa potilaalle tietoa masennussairauteen liittyvistä asioista
  • huolehtii hoidon ja toipumisen seurannasta
  • tekee yhteistyötä muiden terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa
    toimii koordinoijana potilaan hoidossa eri yhteistyötahojen kanssa
  • hoidon lopussa sopii potilaan kanssa jatkoseuranta-yhteydenotosta

Hakeutuminen depressiohoitajalle

Depressiohoitajalle ohjaudutaan terveyskeskuslääkärin kautta, joka tekee lähetteen depressiohoitajalle. Depressiohoitaja on ensimmäisellä kerralla yhteydessä potilaaseen aina puhelimitse. Potilas voi itse soittaa lääkärillä käynnin jälkeen tai sovitusti depressiohoitaja soittaa potilaalle.