Tarkenna hakua

Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia edistää lapsen kasvua, kehitystä sekä arjen sujumista. Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisiin lapsiin. Terapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

 

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja toimintaterapeutin sekä asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Terapia edistää lapsen kasvua, kehitystä sekä arjen sujumista. Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisiin lapsiin.

Terapiajakson tarve ja kesto arvioidaan yksilöllisesti toimintaterapia-arviossa Turun ammattikorkeakoulun palvelutoiminnassa. Arvion tarpeesta on mahdollista keskustella esimerkiksi neuvolassa, mutta toimintaterapeuttiin voi olla myös suoraan yhteydessä. Toimintaterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Toimintaterapiajaksoilla tuetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti lapsen sensomotorisia ja sosiaalisia perustaitoja, tarkkaavaisuuden ylläpitoa, toiminnan ohjailua ja säätelyä, aistitiedon säätelyä sekä leikkitaitoja. Leikki onkin  toimintaterapian käytetyin toimintamuoto, koska se on tärkein lasten arjen toiminta. Terapiassa huomioidaan aina lapsen yksilölliset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Jaksot sisältävät myös lähiympäristön ohjausta ja neuvontaa.

nettiajanvaraukseen >>