Tarkenna hakua

Varhainen tuki lapsiperheille

Kaarinalaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus saada varhaista tukea sekä ohjausta ja neuvontaa arkisiin pulmatilanteisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi lastenkasvatukseen, parisuhteeseen, vanhempien jaksamiseen tai perheen äkilliseen kriisitilanteeseen.

Varhainen tuki auttaa, kun tarvitaan tukea vanhemmuuteen, opastusta arjen sujumiseen, vahvistusta perheen voimavaroihin tai lapsiperheiden kotipalvelua.

Lyhytkestoiseen lapsiperheiden kotipalveluun voidaan myöntää kunnan tuottamaa palvelua tai palveluseteli, jolloin asiakas voi itse valita palvelun tuottajan. Palveluseteliä käytettäessä omavastuuosuus jää perheen maksettavaksi.

Varhaista tukea toteuttaa Kaarinan perhekeskus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tuen piiriin voidaan ohjata esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai oppilashuollosta.

Perhe voi ottaa itse yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvontapuhelimeen tai olla suoraan yhteydessä perhekeskuksen henkilökuntaan.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan antaa, kun on kyseessä

  • raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avun tarve
  • vaikea perhetilanne/ perheen kriisi
  • vanhemman uupumus, sairaus
  • vanhemman alentunut toimintakyky
  • monikko- tai monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun on kyseessä

  • pelkkä siivouksen tarve
  • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve
  • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
  • vanhempien harrastukset
  • parisuhteen hoito


Yhteystiedot

Perheohjaaja
Linnavuori Maarit
050 373 2594

Perheohjaaja
Rantanen Tarja
050 373 2488Lapsiperheiden kotipalvelu

Perheohjaaja
Hartikainen Johanna
050 314 0919