Tarkenna hakua

Puheterapia

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta.

Terapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapian muotoja ovat tutkimus, ohjaus, seuranta ja terapia. Puheterapiaa voivat tarvita sekä lapset että aikuiset. Häiriöitä voi olla esimerkiksi:

 • vuorovaikutustaidoissa (esim. katsekontaktin puute, reagoimattomuus)
 • puheen tuotossa (esim. epäselvä puhe)
 • yksittäisten äänteiden tuottamisessa (esim. R, S, L, K)
 • puheen ymmärtämisessä (esim. ohjeiden noudattamisessa)
 • kielellisissä taidoissa (esim. sananlöytämisessä, kerronnassa)
 • puheen rytmissä ja sujuvuudessa (esim. änkytys)
 • äänessä
 • nielemisessä
 • aikuisten neurologiset häiriöt (esim. afasia, apraksia, dysartria)

Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus sekä yhteistyö päivähoidon ja muiden ammattikuntien kanssa on osa puheterapiaa ja tukee edistymistä ja kuntoutumista.

Miten hakeutua puheterapiaan?

 • Neuvolan, lääkärin tai päivähoidon suosituksesta
 • Voi ottaa myös suoraan yhteyttä. 

Puheterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Ajan puheterapeutti Katri Valkama-Toivoselle voi varata myös nettiajanvauksella:Nettiajanvaraukseen >>