Tarkenna hakua

Tiedote 9.10.2018

Henkilökunnan ammattitaidolle parhaat arviot perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Kaarinassa ollaan yleisesti tyytyväisiä niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksen henkilökunnan ammattitaitoon sekä sujuvaan vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa. Huoltajien vaikutusmahdollisuuksia sekä tilojen toimivuutta on sen sijaan kehitettävä. Vastaukset selviävät keväällä toteutetun asiakaskyselyn tuloksista.

Parhaat arviot niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksen osalta saivat henkilökunnan ammattitaito sekä sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen osalta kärkeen nousi myös kannustava ja reilu ilmapiiri. Heikoimmat arviot annettiin huoltajien vaikutusmahdollisuuksista sekä tilojen toimivuudesta.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämistä toivottiin erityisesti koulujen osalta. Osa vastaajista koki, että oppilaan koulunkäynnistä ei välity koteihin tarpeeksi tietoa. Toisaalta monissa palautteissa myös kiiteltiin sujuvaa ja avointa yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessa yhteydenpito huoltajien ja työntekijöiden välillä koettiin pääosin hyväksi ja luontevaksi.

Tableteista kritiikkiä ja kiitosta

Myös työskentelyilmapiiriä ja henkilökunnan motivoituneisuutta kehuttiin sekä koulun että päivähoidon osalta. Tablet-laitteet saivat sekä kritiikkiä että kiitosta. Osa huoltajista toivoi takaisin paperisia oppikirjoja, osa taas toivoi laitteiden tehokkaampaa hyödyntämistä. Kehittämistä toivottiin myös lasten liikuttamiseen koulu- tai päivähoitopäivän aikana.

Kysely toteutettiin huhtikuussa 2018 varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten huoltajille. Vuonna 2016 toteutettuun kyselyyn verrattuna aihealueiden kokonaiskeskiarvot ovat nousseet lukuun ottamatta tilojen toimivuutta sekä perusopetuksen laitteiden ja välineiden sopivuutta.  Kyselyyn saatiin yhteensä 1110 vastausta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntalaisten tyytyväisyyttä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluihin ja löytää kehittämiskohteita tulevaan.
Lisätietoja:

vs. sivistysjohtaja Mika Rantanen, 050 373 2621
vs. johtava rehtori Kanervavuori Kaj, 050 373 2419
varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen, 050 3732 524