Tarkenna hakua

Tiedote 8.3.2019

Eduskuntavaalit 2019

Ennakkoäänestää voi Kaarinassa 3.-9.4.2019 Kaarina-talossa ja Piikkiön kirjastossa. Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa kunnan alueella sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinainen eduskuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntaina 14.4.2019.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 3.-6.4.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 27.3.2019.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vuoden 2019 vaalien vaalipäivien äänestyspaikkoina toimivat Kaarinassa seuraavat paikat:

Alue        Äänestyspaikka
001 Littoinen Littoisten monitoimitalo
002 Keskusta    Kaarina-talo
003 Piispanristi   Piispanlähteen koulu
004 VoivalaKesämäen päiväkoti
005 KuusistoEmpolan koulu ja päiväkoti
006 Piikkiö  Piikkiön yhtenäiskoulu

Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään Kaarinassa 3.-9.4.2019 seuraavasti:

 • Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina.  Avoinna ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9.00–19.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–16.00 ja
 • Piikkiön kirjasto, Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö. Avoinna ennakkoäänestysaikana arkipäivinä klo 9.00–19.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–16.00.

Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa kunnan alueella sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.

Äänestäminen laitoksissa

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana aikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää niissä ympärivuorokautisessa hoidossa olevat henkilöt.

Äänestäminen on vuoden 2019 vaaleissa mahdollista seuraavissa laitoksissa:

 • Terveyskeskuksen sairaala
 • Kaarinakoti
 • Palvelutalo Värttinä
 • Hovirinnan palvelukeskus
 • Asumispalveluyksikkö Pirta
 • Omaishoidon tukikeskus Visiitti
 • Hoitokoti Littoinen (Esperi Care Oy)
 • Piikkiökoti (sis. Palveluasunto Vanamon)
 • Tupasvillan palvelutalo
 • Wanhustentalo Kotikumpu
 • Esperi Hoivakoti Oskar (Esperi Care Oy)
 • Mainiokoti Katariina (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy)
 • Emmin Kammari Oy
 • Villa Timantti (Mehiläinen Hoivapalvelut Oy)
 • V-S erityishuoltopiirin asumisyksiköt Kaarinassa (Auranlaakson asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308 D ja Kaarinan asumisyksikkö Vanha Littoistentie 308)
 • Kaarinan Iina & Akseli koti (Yksityinen Sosiaalipalvelu Oy)
 • Attendo Katarinanpuisto (Attendo Oy)
 • Perhehoitokylä Säde

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestys- tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaaliviranomaisten ilmoittamana aikana.

Henkilön, joka haluaa äänestää eduskuntavaaleissa ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 klo 16.00.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnan sihteerille. Kaarinan yhteispalvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 1, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön yhteispalvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen ja hän on ilmoittautunut kotiäänestykseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään, voiko äänestäjä huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä

Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Ulkomainonta

Kaarinan kaupungissa on ollut käytäntönä, että vaalimainoskehikot sijoitetaan kaupungin toimesta kaupunginhallituksen päättämiin paikkoihin. Näistä mainostelineistä annetaan kaikille puolueille ja muille ehdokkaita asettaneille ryhmille yhtä suuret mainostilat. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Kaupungin vaalimainostelineitä sijoitetaan vuoden 2019 vaaleissa seuraaviin kohteisiin:

 • Ravattula, Kaarinantielle, ABC aseman puolelle
 • Piispanristi, Prisma
 • Littoinen, Littoisten asemaa vastapäätä
 • Oskarinaukio
 • Kesämäki, Kesämäen kenttä
 • Kuusisto, Saaristotien ja Puistotien risteykseen
 • Hovirinta, Voudinkadulle, kirkon parkkipaikan kohdalle
 • Keskuspuisto, Piikkiö
 • Salvelansillan / Toivonlinnan tien risteys   

Vaalimainostelineet sijoitetaan paikoilleen siten, että mainonta voi alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Mainokset on poistettava telineistä vaalipäivää seuraavan maanantain aikana.

Vaalimainosten sijoittaminen muualle Kaarinan kaupungin omistamille alueille, laitteisiin tai rakennuksiin kuin edellä mainittuihin paikkoihin on kiellettyä. Luvattomiin paikkoihin asetetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta. Puolueiden tulee huomioida, että muualla Kaarinan kaupungin alueella tapahtuva vaalien ulkomainonta tulee hoitaa voimassa olevia säännöksiä noudattaen.

Kaarinan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee Kaarinan kaupunginvirastolla, Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo, p. 050 310 0092.

Lisätietoja vaaleista ja äänestämisestä on luettavissa oikeusministeriön internet-sivuilta www.vaalit.fi