Tarkenna hakua

Tiedote 17.1.2019

Kaarinassa suhtaudutaan vakavasti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Kaupungilla on ohje oppilaitosten henkilökunnille, nuorisotyöntekijöille ja muulle kaupungin henkilökunnalle lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen. Johtava rehtori on lähettänyt koteihin ja kouluihin tiedotteen asiasta.

Tiedote peruskouluille, lukiolle sekä oppilaiden/opiskelijoiden huoltajille seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä asiassa

Viime päivinä julkisessa keskustelussa ovat olleet Oulussa ja Helsingissä esille tulleet lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyneet uutiset.

Kysymyksessä on hyvin vakava asia! Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kielletty kaikissa maailman maissa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos, johon jokaisen aikuisen pitää puuttua ja jonka tunnistamista meidän aikuisten on lapsillemme opetettava. Yhtä tärkeää on opastaa lapsia ja nuoria sosiaalisen median vaaroista, ja keskustella heidän kanssaan asiasta ilman pelottelua.

Pyydän, että tätä asiaa käydään läpi kaikissa kouluissa sopivaksi katsomallanne tavalla. Tiedoksi samalla koteihin, että Kaarinan kaupunki ottaa asian hyvin vakavasti ja että kaupungilla on ohje oppilaitosten henkilökunnille, nuorisotyöntekijöille ja muille kaupungin henkilökunnalle asiaan liittyen.

Koulujen koko henkilökunta on valmiina auttamaan, antamaan tarvittaessa apua ja ennen kaikkea puhumaan meitä kaikkia järkyttäneistä uutisista. Muistakaa rohkaista lapsianne ja nuorianne puhumaan kohtaamistaan vaaroista joko kotona, koulussa, poliisille tai kelle tahansa joka voi asiaa viedä eteenpäin. Lisäksi toivon, että kaikki pitävät silmät auki heikkojenkin signaalien varalta.

Kaarina 16.1.2019

Kaj Kanervavuori, vs. johtava rehtori

Seksuaalinen häirintä

Yleisesti opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden on käyttäydyttävä asiallisesti ja kiusaamatta sekä vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuuden. Kouluyhteisössä jokaisen toiminta vaikuttaa myös toisten kokemaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Oppilaille tulee kertoa, mistä ja miten he voivat hakea apua joutuessaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Peruskoulun yläluokkalaisista, lukiolaisista tai ammattikoululaisista tytöistä noin 30% ja pojista noin 10% on kokenut seksuaalista häirintää. Häirintää tapahtuu sekä oppilaitoksissa että vapaa-ajalla. 

Jokaisen tulee olla omalta osaltaan rakentamassa yhteisöä, jossa seksuaalista häirintää ei ole ja jossa kaikkien on hyvä olla.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

• seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet

• epäasialliset seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai

yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset

• epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, Instagram, WhatsApp-, Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot ja alastonkuvien pyytäminen eri keinoin.

• fyysinen koskettelu ja lähentely

• sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai 

vaatimukset sosiaalisessa mediassa ja muualla

• seksuaalirikos kuten raiskaus, sen yritys tai seksuaalinen ahdistelu

Jos huomaat seksuaalista häirintää, toimi näin:

• Ilmaise häiritsijälle, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja pyydä häntä lopettamaan

• jos et voi tai halua ottaa yhteyttä häiritsijään tai jos häirintä kielloista huolimatta jatkuu,

• ilmoita siitä opettajalle, luokanvalvojalle, ryhmänohjaajalle, psykologille, kuraattorille, terveydenhoitajalle, rehtorille tai muulle luotettavana pitämällesi oppilaitoksen aikuiselle, jolla on velvollisuus ryhtyä toimiin tietonsa tulleen häirinnän osalta.

• kirjaa ylös jatkokäsittelyä varten aika ja paikka, jolloin häirintää on tapahtunut sekä se, keitä on ollut läsnä tilanteessa ja mitä tilanteessa tapahtui

• säilytä mahdolliset todisteet esim. some-, teksti- ja sähköpostiviestit

• ilmoita oppilaitoksen aikuiselle myös havaitsemasi muihin kohdistuva seksuaalinen häirintä

• käytä oikeuttasi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, kun tarvitset tukea tai apua.

Mitä kotona voi tehdä?

• keskustele kotona lapsen ja nuoren kanssa hänen kaverisuhteistaan koulussa, vapaa-aikana ja netissä, koska merkittävä osa heihin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu vapaa-ajalla

• opetelkaa yhdessä lapsen ja nuoren kanssa mediataitoja

• seuraa sosiaalisen median ympäristöjä, joissa lapsesi vierailee ja keskustelkaa yhdessä verkossa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä

• rajoita tarvittaessa netin käyttöä

• mikäli lapseen tai nuoreen on kohdistunut oppilaitoksessa seksuaalista häirintää, huoltajan tulee olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin, jotta oppilaitos voi puuttua asiaan ja suojata opiskelijoita heidän turvallisuuttaan uhkaavilta tekijöiltä

• perusopetuksessa opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

• jos alaikäinen oppilas tai opiskelija itse syyllistyy seksuaaliseen häirintään koulussa tai oppilaitoksessa, tulee asiasta olla vastaavalla tavalla yhteydessä alaikäisen huoltajaan

• myös koulumatkojen osalta oppilaitoksen henkilökunta voi tarvittaessa tukea huoltajaa tilanteen kokonaisvaltaisessa selvittämisessä ja siihen puuttumisessa oppilaitoksen kasvatuksellisin ja oppilashuollollisin keinoin yhteistyössä huoltajien kanssa

• mikäli asia johtaa puuttumis- tai kurinpitokeinoihin, noudatetaan asianosaisten kuulemisessa ja huoltajille tiedottamisessa lainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja

• opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin määräajassa ja palvelut tarjoavat ohjausta myös huoltajille ongelmatilanteissa.

Lisätietoja voit hakea esimerkiksi Opetushallituksen oppaasta