Tarkenna hakua

Tiedote 24.5.2019

Kaarinalaiset lapsiperheet voivat hyvin

Kaarinassa selvitettiin alkuvuodesta alle kouluikäisten lasten perheiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan sekä palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista. Sähköisesti toteutettuun kyselyyn kertyi vastauksia lähes 400. Yleisesti ottaen kaarinalaiset lapsiperheet ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä, ystävyys- tai perhesuhteisiinsa, lähiympäristöönsä tai kykyynsä selviytyä vanhemmuudesta. 

Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan asuinalueen turvallisuuteen. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa perheen taloudellinen tilanne, johon 18 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön.

Perheet tuntevat hyvin kaupungin palveluja ja ovat tietoisia siitä, mistä on saatavilla apua esimerkiksi vanhemmuuteen, harrastuksiin tai arjen pyörittämiseen. Tulokset kuitenkin osoittavat, että perheillä on vähemmän tai riittämättömästi tietoa siitä, mistä hakea apua parisuhdeongelmiin tai erotilanteisiin.

Yli 70 % perheistä ilmoitti ulkoilevansa lähes päivittäin, mutta lähes 40 % vastaajista koki, että perheen pitäisi lisätä päivittäistä arkista liikuntaa kuten ulkoilua, matkoja kävellen tai pyörällä tai omatoimista liikuntaa.

Sähköiset palvelut haluttuja

Kyselyn tulokset osoittavat, että monet perheet toivovat ensisijaisesti mahdollisuutta asioida sähköisesti. Palveluita koskeva tieto tavoittaa perheet parhaiten joko sosiaalisessa mediassa tai kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi mahdollisuutta neuvolapalveluiden sähköiseen ajanvaraukseen pidettiin selvästi tärkeämpänä kuin ajan varaamista puhelimitse.

Neuvolan vastaanottoaikoja toivottiin enemmän iltapäiviin klo 16–18 välille kuin aamuihin klo 7–8 välille. Tällä hetkellä kannatetaan hieman enemmän sitä, että terveydenhoitaja vaihtuisi äitiysneuvolan ja lastenneuvolan välillä, mutta saman terveydenhoitajan pysymistä raskausajasta kouluikään asti sai lähes yhtä paljon kannatusta.

Kysely toteutettiin helmikuussa 2019. Sen tuloksia hyödynnetään muun muassa varhaiskasvatuksen, äitiys- ja lastenneuvolan sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittämisessä.

Lisätietoja: hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen, hanna.inkeroinen@kaarina.fi, p. 050 595 4000.