Tarkenna hakua

Tiedote 3.5.2018

Kaarinan kakkosluokkalaiset aloittavat englannin opinnot

Kaarinan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta kielen opetuksen varhentamiseen. Ensi syksynä kaikki Kaarinan koulujen 2. luokan oppilaat aloittavat englannin kielen opiskelun. Tähän asti englanti on alkanut vasta kolmannelta luokalta.

- Maan hallitushan päätti taannoisessa kehysriihessä, että 1.1.2020 kaikki 1. luokan oppilaat aloittavat vieraan kielen opiskelun. Ensi syksynä Kaarinassa saadaan siis hyvää kokemusta vieraan kielen opettamisesta ja opiskelusta alkuopetuksessa, kertoo johtava rehtori Mika Rantanen.

Englannin opetusta on kakkosluokkalaisilla yksi tunti viikossa. S:t Karins svenska skolanin osalta varhentaminen tarkoittaa englannin kielen aloittamista 3. luokalla. Tämä kielen opetuksen tunti on lisätunti eli sitä ei oteta minkään muun aineen tunneista.

Kieleen tutustumista leikin avulla


Rungon koulun luokanopettaja Sari Kemell on hankkeen pedagoginen koordinaattori. Hänen mukaansa varhennettu kielen oppiminen on tutustumista uuteen kieleen leikkien, laulujen ja toiminnallisten tuntiaktiviteettien avulla. Kieltä katsotaan, kuunnellaan ja toistetaan. Pieniä puhetilanteita ja ääntämistä harjoitellaan alusta pitäen. Kirjoittaminen ei ole tässä vaiheessa vielä oleellista. Sitä harjoitellaan enemmän kolmannella luokalla. Tärkeää olisi, että lapsi saisi kokea onnistumisia ja oppiminen olisi hauskaa ja mielekästä.

- Mikäli oma luokanopettaja opettaa varhennettua kieltä, voi englantia integroida muihinkin oppiaineisiin, kuten ympäristöoppiin, matematiikkaan, kuvataiteeseen ja musiikkiin. Sanoja ja fraaseja voidaan opetella lisäksi muillakin oppitunneilla. Yleensä lapset ovat tässä iässä innokkaita ja rohkeita matkimaan ja tuottamaan vierasta kieltä, kertoo Sari Kemell.

Lisätietoja:
Johtava rehtori Mika Rantanen
050 3732 621, etunimi.sukunimi@kaarina.fi