Tarkenna hakua

Tiedote 4.12.2018

Ajankohtaista Kaarinan kaupungin koulurakentamishankkeissa

Koulurakentamishankkeet Hovirinnassa, Valkeavuoressa, Piispanlähteellä ja Piikkiön alueella etenevät.

Hovirinnan koulutalohanke

Hankesuunnitelma on hyväksytty uudisrakennukselle, jossa on uudet tilat suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koululle sekä suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle esiopetukselle. Tekninen lautakunta käsittelee suunnittelijoiden valintaa 11.12.2018. Suunnittelu alkaa vuoden 2019 alussa ja vanhan koulun purkaminen pyritään ajoittamaan koulun kesälomien aikaan. Rakentaminen alkaa vuoden 2019 loppupuolella ja uudisrakennus valmistuu kesällä 2021.

Valkeavuoren hanke

Valkeavuoren koulu uudisrakennetaan kaikkien rakennuksien osalta. Samalle alueelle rakennettavan liikuntahallin ansiosta uuteen kouluun ei tarvitse rakentaa liikuntasalia. 980 oppilaan koulun lisäksi hankkeeseen sisältyy 160-paikkainen päiväkoti ja hyvinvointipalveluiden tiloja. Hankesuunnitelmaa käsitellään lautakunnissa 11.12.2018 ja sieltä se etenee teknisen lautakunnan kautta alkuvuonna kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Rakentaminen alkaa keväällä 2020 ja uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 aikana.

Liikuntahalli on päätetty toteuttaa KVR-hankkeena ja sen osalta asiakirjojen valmistelu on käynnissä. Tekninen lautakunta käsittelee hallin sijoituspaikkaa 11.12.2018. Rakentaminen alkaa kesällä 2019 ja uudisrakennus valmistuu vuoden 2020 lopulla.

Piispanlähteen koulu

Nykyisen alakoulurakennuksen 1970-luvulta peräisin oleva osa puretaan ja tilalle rakennetaan 480 oppilaan koulu 1–4-luokkalaisille sekä 96 esiopetuspaikkaa. Sen jälkeen peruskorjataan ja laajennetaan nykyinen yläkoulu 5–9-luokkalaisten kouluksi, noin 670-paikkaiseksi. Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2019. Alakoulun rakentaminen alkaa kesällä 2020  ja uudisrakennus valmistuu kesällä 2022. Yläkoulun rakentaminen alkaa keväällä 2022 ja peruskorjaus valmistuu kesällä 2024.

Piikkiön alue

Piikkiön alueella jatketaan sisäilmateknisiä korjauksia ja -kuntotutkimuksia.

Rungon puukoulun luokkien ja käytävän kunnostukseen on varattu 300,000€ ja tavoiteaikataulun mukaan työt valmistuvat 15.8.2019 mennessä.

Piikkiön yhtenäiskoulun osalta kuntoarviota tarkennetaan vielä kuntotutkimuksilla, ja sen jälkeen laaditaan kokonaisarvio ja -budjetti. Kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia tehdään kaikissa rakennuksen osissa, mukaan lukien piha-alueet. Näiden pohjalta päästään päättämään jatkotoimenpiteistä.

Piikkiön yhtenäiskoulun yhteyteen on kaavailtu ns. lastentaloa, ensi vuodelle on kaupungin talousarviossa varattu rahaa suunnitteluun. Toteutukseen on varauduttu vuoden 2020 taloussuunnitelmassa. Hankkeen laajuus ja toteutustapa tarkentuu suunnittelun edetessä.