Tarkenna hakua

Tiedote 13.2.2018

Muutoksia Kaarinan kaupungin kuljetuspalveluissa: yksi hakemus, yksi palautuspaikka

Kaarinan kaupunki on kehittänyt kuljetuspalvelun hakuprosessia. Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan sekä sosiaalihuoltolain mukaan myönnettäviä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita että vammaispalvelulain mukaan myönnettäviä kuljetuspalveluita. Kuljetuspalvelun kehittämistyön tarkoituksena on ollut kehittää kuljetuspalveluiden hakemista asiakaslähtöiseksi. 

Kuntalaisille tämä tarkoittaa kuljetuspalveluiden sujuvampaa hakemista. 1.3.2018 alkaen käytössä on yksi yhteinen kuljetuspalveluhakemus, jonka asiakas toimittaa Kaarinan sosiaalipalveluihin. Hakemus ohjautuu oikeaan työyksikköön kuljetuspalvelun palvelutarpeen arviointia varten. Aiemmin kuljetuspalveluita on haettu eri hakulomakkeilla ja hakemusten palautuspaikkoja on ollut useita. 

Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävät kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan kuntalaisen omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista, virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä, kun liikkumisessa on muutoin erityisiä vaikeuksia.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelun on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäkestoisen vammansa tai sairautensa vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Lisätietoja kuljetuspalveluiden muutoksesta:

Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom: seija.sjoblom@kaarina.fi
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä: emilia.heikkila@kaarina.fi