Tarkenna hakua

Tiedote 16.10.2019

Kaarinan talousarvioesitys 2020: entistä paremmat palvelut ennakoiden, sopeuttamalla ja yhteistyöllä

Uudet toimintamallit ja sähköiset palvelut sekä sektorirajat ylittävä yhteistyö ja hyvinvointiin satsaaminen ovat keskiössä Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Veronkorotusta ei ehdoteta. Harri Virran esitys päätyy positiiviseen tulokseen ja hallituksen esittämään raamiin talousarviovuoteen 2020 kohdistuvan poikkeuksellisen suuren valtionosuuden ja ehdotettujen sopeuttamistoimenpiteiden avulla.

Perheiden ja ikäihmisten tueksi yhteistyötä ja uusia toimintamalleja

Sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön. Piispanlähteen perheohjaaja-toimintamallia laajennetaan Hovirintaan. Perheoikeudellinen yksikkö sekä ankkuripoliisi-toiminta käynnistyvät seudullisesti.

Ikäihmisten palveluja kehitetään kotiin vietävät palvelut ja kuntouttava työ edellä. Fysioterapeutti ohjaa kotihoidon henkilökuntaa asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja tukemisessa. Perhehoitaja kotiin -toimintatapa tukee omaishoitajien jaksamista. Paljon terveyspalveluita tarvitsevien palveluita parannetaan lisäämällä suunnitelmallisuutta. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vinttiin palkataan oma kuntoutusohjaaja.

Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin satsataan ennakoivasti

Lokakuussa 2019 käynnistyi asukkaiden elintapaohjauksen kehittämiseen liittyvä hanke, johon on palkattu ravitsemusterapeutti. Syksyllä 2020 tehdään laaja kyselytutkimus, FinSote, työikäisille ja ikäihmisille. Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa tutkitaan kyselyn avulla.

Sähköiset palvelut - ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia

Alkuvuodesta julkaistaan uudet verkkosivut sekä otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon uudet ohjelmat ja myöhemmin sähköinen arkisto. Esimieskompassi on sähköinen palvelu, joka antaa esimiehille uuden työvälineen havaita ja reagoida ajoissa henkilöstön terveysperusteisiin poissaoloihin. Rakentamisen lupia sekä ympäristölupia voi hakea sähköisesti, kun uusi lupapalvelu tulee käyttöön. Järjestelmää käytetään myös asiakkaan ja rakennusvalvonnan väliseen yhteydenpitoon, jatkossa lisäksi nettikauppana, josta voi ostaa karttaotteita sekä piirustuksia.

Uusia asuinalueita, investointeja ja tontteja

Rauhalinnan Saaristotien puoleisen osan sekä talouskeskuksen alueen asemakaavat valmistuvat ja suunnittelun painopiste siirtyy Lemunniemeen. Tontteja on myytävänä ja vuokrattavana runsaasti, usealta eri alueelta. Salvelan kartano sekä vanhoja rakennuksia Littoistenjärven rannalla ja Rauhalinnassa on myytävänä. Krossin yritysalueen kehittäminen jatkuu. Kaarinan maapolitiikkaa terävöitetään siirtymällä pois maankäyttösopimuksista. Koulujen rakentamishankkeet etenevät käyttäjiä osallistaen. Investointien kokonaissumma on 32,1 milj. euroa.

Sopeuttamistoimenpiteitä

Perusopetuksen tuntimäärät vähentyvät ja ryhmäkoot kasvavat maltillisesti. Niemenkulman koulun siirtämiseksi Piikkiön yhtenäiskoululle käynnistetään selvitys. Kuovinkadun päiväkoti korvataan ostopalveluilla.

Talousarvion käsittely etenee kaupunginhallituksen kokouksiin 21.-22.10. ja 28.10.2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 12.11.2019.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400, talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 373 9116.

Yhteiskuva Kaarinan talousarvion mediainfossa olleista virkamiehistä
Kuvassa vasemmalta oikealle: va. sosiaali- ja terveysjohtaja Elina Heikkilä, kaupunkikehitysjohtaja Pasi Aromäki, kaupunginjohtaja Harri Virta, hallintojohtaja Päivi Antola, vs. sivistysjohtaja Mika Rantanen, talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.