Tarkenna hakua

Tiedote 17.10.2018

Kaarinan talousarvioesityksessä kouluja, sähköisiä palveluita ja apua paljon palveluita tarvitseville

Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2019 toteutetaan palveluita ennakoivasti, uutta kehittäen ja rakentaen. Suurimmat investoinnit ovat kouluhankkeet, liikuntahalli, virastotalon peruskorjaus, Hovirinnan rannan uudistukset sekä asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Investointien määrä on yhteensä 26 miljoonaa euroa, josta uusiin kouluihin 8 miljoonaa euroa.

Rauhalinnan asemakaavoituksen valmistuessa painopiste siirtyy Lemunniemelle, myös Krossin alueen maankäyttöä kehitetään. Furubergin rakennukset ja Salvelan kartano ovat myynnissä. Omakotitontteja myydään ja vuokrataan eri puolilta Kaarinaa. Kevyen liikenteen väylien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Korjauspäällystyksiä ja energiaa säästävien led-katuvalojen käyttöönottoa jatketaan. Rauhalinnan luontopolut kunnostetaan ja Itäisten kuntien retkeilyreitistöhanke etenee toiseen vaiheeseen.

Sähköisiä palveluita
Kaupungin verkkoviestintää kehitetään ja kaupungin kotisivut uudistetaan. Laskentapalveluja tuottavan kuntien omistaman Tilikunta Oy:n tavoitteena on kehittää yhdessä kaupungin kanssa prosesseja paperittomiksi. Kaikki rakentamisen ja ympäristönsuojelun luvat haetaan sähköisen lupapalvelun kautta ensi kesästä alkaen.

Apua paljon palveluita tarvitseville
Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään ennakoivasti. Tavoitteena on tarjota aiempaa kokonaisvaltaisempaa apua useita eri palveluita tarvitseville kaarinalaisille. Ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa on jo tarjolla keskitettyä palveluohjausta, toimintatapaa laajennetaan myös muihin palveluihin. Kuntoutuspalveluita kehitetään, jotta kuntalaiset voisivat hyvin erilaisten sairauksien ja vammojen jälkeenkin. Kuntoutuspalveluihin panostetaan etenkin ikääntyneiden osalta.

Lapsiperheiden palveluita tarjotaan aiempaa enemmän kouluissa ja päiväkodeissa. Päiväkodeissa varaudutaan ryhmäkokojen suurentamiseen tilapäisesti. Ravitsemusterapeutti lisää päiväkoti-ikäisten, koululaisten ja ikäihmisten tietoutta ruokailutottumuksista. Asukkaille tarjotaan ensi vuonna myös mahdollisuutta saada ohjausta elintapojensa parantamiseen.

Liikuntaa ja kulttuuria
Oppimista edistetään koulurakennusten, tablettitietokoneiden ja lähiliikuntapaikkojen avulla. Liikunta liitetään yhä kiinteämmäksi osaksi koulujen ja päiväkotien arkea. Kulttuurin palveluita lisätään etenkin Kaarina-talossa.

Kaarinan veroprosentit pysyvät ennallaan
Kaarinan verotus pysyy kaupunginjohtajan esityksessä tämän vuoden tasolla. Kaarinan kunnallisveroprosentti on 19,75. Koko maan keskimääräinen tuloilla painotettu kunnallisveroprosentti on tänä vuonna 19,86. Kiinteistöveron esitetään pysyvän ennallaan. Talousarviovuoden investointeja joudutaan rahoittamaan suurelta osin velkarahalla. Velka per asukas nousee 3329 euroon. Vesihuollon käyttömaksut säilyvät ennallaan.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä käsitellään kaupunginhallituksessa ensimmäisen kerran 22.–23.10. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 12.11.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400, talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 3739 116.