Tarkenna hakua

Tiedote 7.3.2017

Kaarina uudistaa palvelutuotanto- ja luottamushenkilöorganisaationsa

Uusi palvelutuotanto- ja luottamushenkilöorganisaatio aloittaa toimintansa seuraavan valtuustokauden alkaessa 1.6.2017. Uusi organisaatio viimeisteltiin 6.3., kun kaupunginhallitus päätti palvelutuotanto-organisaation yksityiskohdista.

Hallintopalveluihin uusi yksikkö

Hallintopalveluiden vastuualueet säilyvät ennallaan, mutta vastuualueiden nimitä päivitetään:

  • henkilöstöhallinto on jatkossa henkilöstöpalvelut ja
  • taloushallinto on talous- ja hankintapalvelut.

Laskentapalveluiden yksikön nimi puolestaan muutetaan Liedon, Kaarinan, Paimion ja Sauvon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti laskentapalvelukeskukseksi. Kanslia- ja viestintäpalveluiden sekä tietohallinnon nimet säilyvät nykyisellään.

Kanslia- ja viestintäpalveluiden vastuualueen alaisuuteen perustetaan uusi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö. Yksikön toiminnasta vastaa hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Tuuli Salospohja.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei merkittäviä muutoksia

Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiossa tapahtuu vain pieniä muutoksia. Palvelualueelle sijoittuvat ne palvelut, jotka sote-uudistuksen myötä siirtynevät vuoden 2019 alussa maakuntaan. Jatkossa vastuualueita on kolme: perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ikäihmisten palvelut. Neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto siirtyvät perhepalveluista osaksi terveyspalveluita. Kaupunkilaisten palveluihin muutoksella ei ole vaikutuksia.

Sivistyspalveluihin uusi vapaa-ajanpalveluiden vastuualue

Uusi vapaa-ajan palveluiden vastuualue koostuu kolmesta yksiköstä: kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuri sekä nuorisopalvelut. Vastuualueen esimieheksi nimetään kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola. Määräaikainen tehtävä jatkuu 31.12.2018 saakka. Vastuualueen johtamista arvioidaan uudelleen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen yhteydessä.

Kirjaston ja kulttuurin yhdistämisellä saadaan aikaan monia yhteistyöhyötyjä erityisesti tapahtumatuotannon kehittämisessä, tapahtumien järjestämisessä, viestinnässä sekä uuden Kaarina-talon hyödyntämisessä. Kirjasto ja kulttuuri -yksikön esimieheksi nimetään kirjastotoimenjohtaja Ritva Nurminoro.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueen organisaatiorakennetta on yksinkertaistettu, mutta käytännössä vastuualueen yksiköt ja esimiehet pysyvät entisellään.

Perhepäivähoito-yksikön esimieheksi nimetään perhepäivähoidon ohjaaja Outi Melander. Yksikön esimies vastaa jatkossa taloudellisesti ja toiminnallisesti perhepäivähoidon kokonaisuudesta kuitenkin niin, että hänen lisäkseen kaksi päiväkodinjohtajaa ja toinen perhepäivähoidon ohjaaja toimivat perhepäivähoitajien esimiehinä nykyisen mallin mukaisesti.

Ympäristöpalvelut jakautuu kahdeksi palvelualueeksi

Ympäristöpalvelut jakautuu 1.6.2017 alkaen kahteen palvelualueeseen kaupunkikehityspalveluihin  ja teknisiin palveluihin. Kaupunkikehityspalvelut jakautuu maankäytön ja elinvoiman sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueisiin. Maankäytön ja elinvoiman vastuualueesta vastaa Pasi Aromäki ja rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueesta johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä. Maankäytön ja elinvoiman vastuualue jakautuu kolmeen yksikköön nykyisen mukaisesti: kaavoitukseen, maaomaisuuden hallintaan ja kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin.

Teknisiin palveluihin syntyy uutena vastuualueena liikunta- ja viherpalveluiden vastuualue. Siihen siirtyy nykyisestä infrapalveluista viherpalveluiden yksikkö ja hyvinvointipalvelusta liikuntapalveluiden yksikkö. Uutta vastuualuetta tulee johtamaan viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen. Liikunta- ja viherpalvelut jakautuvat kolmeen yksikköön, liikunnan ohjaukseen, liikuntapaikkoihin sekä viheralueisiin. Liikunnan ohjaus -yksikön esimiehenä toimii liikuntapäällikkö Tapio Svärd, liikuntapaikkojen Ossi Vesalainen ja viheralueiden vetäjänä viheraluemestari Tiina Ranki.

Tila- ja ravintopalveluihin tulee entisten kolmen yksikön lisäksi uusi rakennuttamisen ja kunnossapidon yksikkö, jonka esimieheksi nimetään Markku Leinonen.

Teknisissä palveluissa vesihuoltolaitoksen vetäjän, Pirkkoliisa Heinosen, nimike muuttuu vesihuoltopäälliköksi. Vesihuoltolaitoksessa muodostetaan rakentamisen ja kunnossapidon sekä varaston yksiköt. Rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kokonaisuutena jatkossa Pirkkoliisa Heinonen ja varastosta toimistosihteeri Mari Asikainen. Rakentamisen ja kunnossapidon yksikössä toimii esimiehenä kaksi työnjohtajaa. Nykyinen maanrakennusinsinööri Simo Salonen siirtyy verkostoinsinöörin virkaan.

Liitteissä uusi organisaatio kokonaisuudessaan:

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732 400

Hallintopalvelut: hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160

Hyvinvointipalvelut: hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi, p. 050 3146 020

Sivistyspalvelut: sivistysjohtaja Elina Heikkilä, p. 050 3732 568

Ympäristöpalvelut: tekninen johtaja Jyrki Lappi, p, 050 3732 404