Tarkenna hakua

Tiedote 13.2.2018

Kaarinan kaupungin verkkosivujen arvosanaksi 7,79

Kaarinan kaupunki toteutti verkkosivukyselyn 20.11.2017–3.1.2018. Kyselyyn osallistui yhteensä 730 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kaarina.fi -sivuston etusivulle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin.

Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,79 (asteikko 4-10). Verkkosivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,55 (asteikko 1-5).

Kyselyn vastaajista

71 % vastaajista on Kaarinan kaupungin asukkaita ja 29 % ulkopaikkakuntalaisia.  Naisia vastaajista oli 70 % ja miehiä 30 %. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä 46-55- (24 %), 36-45- (23 %), 26-35- (16 %), 56-65- (16 %), yli 65-  (14 %), 15-18- (3 %), sekä 19-25-vuotiaat (3 %).

Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (26 %), eläkeläisiä (21 %), toimihenkilöitä (17 %), ylempiä toimihenkilöitä (12 %), sekä opiskelijoita (7 %).

Kaikista vastaajista 4 % käy Kaarinan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 23 % viikoittain, 28 % kuukausittain, 40 % satunnaisesti, ja 5 % oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 40 % oli tullut sivuille hakupalvelun kautta, 38 % tuli vanhasta muistista, 6 % tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 5 %:lla sivu on asetettu selaimen aloitussivuksi.

Mitä tietoa haettiin?

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (28 %), ajankohtaisasiaa (27 %), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (27 %), kirjastoon liittyvää tietoa (16 %), sekä yhteystietoja (12 %). 88 % oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 8 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 4 % ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46 %), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (38 %), kirjaston kanssa (29 %), koulujen / opistojen / oppilaitosten kanssa (23 %), sekä yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (20 %).

Miten kaupungin verkkosivuja voisi parantaa?

Vastaajien mielestä Kaarinan kaupungin verkkosivusto on hyödyllinen ja toimii ongelmitta, ja sivusto säästää aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, ettei se ei erityisemmin erotu edukseen, ja että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia.

Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Toiveissa ja kommenteissa nousi esiin muun muassa seuraavia aiheita:

  • Lisää selkeyttä sivuihin
  • Lisää sähköisiä palveluita
  • Mobiilikäyttöön parannuksia
  • Sivuilla olevien tietojen parempi päivittäminen
  • Sivut ovat hyvät tällaisenaan
  • Tapahtumatietojen parempi esilletuominen
  • Ulkoasuun parannusta
  • Vaikeuksia löytää etsittyjä tietoja sivuilta: asiat helpommin löydettäviksi

Kaupungin uudet sivut käyttöön vuonna 2019

Verkkosivukyselyn tuloksia hyödynnetään jo käynnistyneessä verkkosivu-uudistuksessa. Uudet verkkosivut kaupungin on tarkoitus ottaa käyttöönsä vuoden 2019 aikana.