Tarkenna hakua

Tiedote 5.3.2019

Hovirinnan koulutalon tontin käyttöehdotus

Tekninen lautakunta päätti 5.3.2019 §28:

1) esittää kaupunkikehityslautakunnalle kaavamuutokseen ryhtymistä, jossa Hovineidonkujan kevyenliikenteenväylän pohjoispuolella oleva tontti liitettäisiin osaksi Hovirinnan koulutalon tonttia. Kevyenliikenteen väylä kiertäisi uuden laajemman koulun tontin sen pohjoispuolelta. Myöhemmin koulutalon valmistuessa eteläosa nykyisestä tontista voisi vapautua asuinrakennuskäyttöön.

2) että, tontin laajennus pohjoisen suuntaan käytettäisiin koulun liikenne- ja pysäköintialueiden käyttöön, varsinaisen uuden koulutalon sijoittuessa nykyisen tontin koilliskulmaan oheisen alustavan tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti. Kaksi kerroksinen koulutalo vaatii vain noin puolet kuvassa koululle punaisella pistokatkoviivalla varatusta alueesta.