Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
16.1.2020 Kutsu yleisötilaisuuteen 23.1.2020 Kantatien 40 (E18 Turun kehätie) parantaminen rakentamalla Avantin eritasoliittymä, Lieto ja Kaarina, tiesuunnitelma.
15.1.2020 Kuulutus yleisötilaisuudesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa Kantatien 40 parantamisesta Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä Kaarinassa.
15.1.2020 Kaavakuulutuksia 15.1.2020 Luonnoksena nähtävillä: Lakarin katuyhteyden asemakaavaJulkisesti nähtävillä: Hakalanmäen asemakaavan muutosVoimaan tuleva asemakaava: Multurikatu 13 asemakaavan muutos
14.1.2020 ARAN avustusmääräraha vuokra-asukkaiden talousneuvontaanvuodelle 2020 haettavissa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustusta vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Hakuaikaa on 3.2.2020 asti.
13.1.2020 Katusuunnitelmaehdotus Seuraavien kaavateiden rakennussuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14 päivän ajan 13. - 27.1.2020 virka-aikana Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla, Oskarinkatu 4 ja Kaarinan kaupungin Internetsivuilla: www.kaarina.fi/kuulutukset.
8.1.2020 Ensimmäiselle luokalle sekä esiopetukseen ilmoittautuminen Kaarinassa Suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 tai sitä ennen syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä Wilma-ohjelmalla 13.1.-26.1.2020 tai kotiin lähetetyllä lomakkeella. Esiopetukseen ajalle 12.8.2020 - 4.6.2021 ilmoittaudutaan viimeistään 14.2.2020 mennessä, ensisijaisesti toivomme sähköistä hakemusta.
20.12.2019 Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 522/2019 tarkistanut ympäristöluvan Nro 71 YLO, 30.9.2009 lupamääräyksiä ja myöntänyt luvan toiminnan muutosten aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
18.12.2019 Veteraanikuntoutus vuonna 2020 Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea kaikki ne alueen kuntalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain kautta. Kuntoutus on ilmaista ja myönnetään vuosittain Valtiokonttorin ohjeistuksen ja määrärahan puitteissa.
28.11.2019 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen vuonna 2020 Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. 
25.11.2019 Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset