Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
3.4.2020 Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Energiapuu-urakointi Epu Oy Ympäristölautakunta on 24.3.2020 § 24 tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee Kaarinan Littoisissa osoitteessa Lakarintie 196 kiinteistöllä 202-2-2661-3 sijaitsevan Energiapuu-urakointi EPU Oy:n energia- ja jätepuun käsittelyä.
1.4.2020 Kaavakuulutus 1.4.2020 Julkisesti nähtävillä: Topinojan kiertotalouspuiston asemakaavaehdotusVoimaan tulevia asemakaavoja: Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutos, Hirsimäentie 14 asemakaavan muutos
30.3.2020 Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien kiinteiden jätteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu.
27.3.2020 Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkela etl – Kuusisto, Kaarina, tiesuunnitelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Kaarinan kaupunki aloittavat tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 
23.3.2020 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Saaristo Open
11.3.2020 Vesilain mukainen päätös: vesialueen täytön pysyttäminen, Kaarina Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 11.3.–17.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
9.3.2020 E18 Turun kehätien parantaminen E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki -tiesuunnitelman muutos Vt10 ja Littoistenjärventien liittymässä, Kaarina
23.1.2020 Yksityisteiden avustaminen vuonna 2020 Kaupungin yksityistieavustukset ovat haettavissa 31.3.2020 mennessä. 
28.11.2019 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen vuonna 2020 Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. 
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset