Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
4.12.2019 Kaupunginvaltuuston kokous 9.12.2019 klo 18 Aika: Maanantai 9.12.2019 klo 18.00Paikka: Kaarina-talo, Kaarina-sali
28.11.2019 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen vuonna 2020 Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. 
28.11.2019 ARAn avustusmääräraha asumisneuvojatoimintaan vuodelle 2020 Hakemus on toimitettava Kaarinan kaupungin kirjaamoon viimeistään 20.12.2019.
25.11.2019 Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointiohjelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Väyläviraston Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).
19.11.2019 Päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon haltijan/omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset, Kaarina Ajoneuvon siirto varastoon 12.11.2019. 
6.11.2019 Kaavakuulutus 6.11.2019 Julkisesti nähtävillä: Hiiskanaukeantien asemakaavan muutos, Krossin yritysalueen asemakaavan muutos (A6650), Hirsimäentie 14 asemakaavan muutosLuonnoksena nähtävillä: Rauhalinnan länsiosan asemakaavaVireille tulevia: Piikkiön keskustan asemakaavan muutos (A23004), Runko-Rojolan asemakaavan muutos (A23042)
13.6.2019 Kutsuntakuulutus Kutsuntakuulutus alla olevassa liitetiedostossa.
12.12.2018 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen 1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2019 ovat:
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset