Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
24.2.2020 Katusuunnitelmaehdotus Kaakkois-Herrasniityn asemakaava-alueella sijaitsevan  Herrasniitynkadun jatkeen rakennussuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14 päivän ajan 24.2.- 9.3.2020 virka-aikana Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla, Oskarinkatu 4 sekä Kaarinan kaupungin internetsivuilla: www.kaarina.fi/kuulutukset.
13.2.2020 Jätehuoltolautakunnan päätös koskien jätetaksaa Ilmoitus jätehuoltolautakunnan päätöksistä koskien jätetaksaa
6.2.2020 Littoistenjärven pintavedenottamon suoja-alueen rauettaminen, Lieto ja Kaarina Vesilain mukainen päätös.
23.1.2020 Yksityisteiden avustaminen vuonna 2020 Kaupungin yksityistieavustukset ovat haettavissa 31.3.2020 mennessä. 
20.1.2020 Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026 TaustaMerenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu me-renhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.
28.11.2019 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen vuonna 2020 Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. 
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset