Tarkenna hakua

Kuulutus 11.3.2019

Kuulutus vireillä olevasta meluilmoituksesta, Saaristo Open -ulkoilmakonsertit

Ympäristönsuojelulain (713/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoituksen tekijä

Mr Developer Oy
co Uness, Yrittäjäntie 11
60100 Seinäjoki
Yhteyshenkilö: Janissa Hohenthal, puh. 040 558 5482

Tapahtuman kuvaus ja sijaintipaikka

Hovirinnan rannan venesatama-alueella, Kuusistonsalmen rannassa, osoitteessa Uimarannantie 35, järjestetään Saaristo Open -ulkoilmakonserttitapahtumia ja äänitekniikan testausta 6.6. - 9.6.2019. Äänikalustoa testataan torstaina 6.6. klo 15:00 – 22:00, perjantaina 7.6. klo 10:00 – 16:00 ja lauantaina 8.6. klo 10:00 – 15:30. Varsinaiset konsertit järjestetään perjantaina 7.6. klo 16:00 – 02:30 ja lauantaina 8.6. klo 15:30 – 02:30.

Tapahtuman ympäristövaikutukset

Tapahtumissa käytetään vahvistettua äänentoistoa, jonka seurauksena melutason arvioidaan 10 metrin päässä lähteestä olevan 98 dB(A). Häiriintyvät kohteet ovat ilmoituksen mukaan Hovipellon asuinalue 180 metriä esiintymislavasta, sekä Empon ja Kärjen asuinalueet 250 - 300 metriä esiintymislavasta. Toiminnan arvioidaan vaikuttavan häiriintyvien kohteiden melutasoon lisäävästi, noin 65 dB (A) MAX.

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Lautakunnankatu 1. Tämä kuulutus pidetään Kaarinan kaupungin ilmoitustauluilla kuulutusajan 11.3. - 25.3.2019.

Muistutuksen tekoon oikeutetut

Niillä, joiden oikeutta tai etua ilmoituksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta. Muistutukset ja mielipiteet on esitettävä kirjallisesti ja toimitettava Kaarinan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@kaarina.fi tai PL 12, 20781 Kaarina) viimeistään 25.3.2019.

KAARINAN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELU