Tarkenna hakua

Kuulutus 20.8.2018

Kaarinan kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kaarinan kaupungin rakennusjärjestyksen uusimistyö on aloitettu. Uusimistyön tavoitteena on mm. harkita tiettyjen rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuuden keventämistä ja tehdä lainsäädännön muutoksista johtuvat tarkastelut.

Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun. Tavoiteaikataulun mukaan rakennusjärjestysluonnos valmistuisi loppuvuodesta 2018 ja uudistettu rakennusjärjestys hyväksyttäisiin alkuvuodesta 2019.

Uusimistyön etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilta:

www.kaarina.fi/asuminen_rakentaminen/rakennusvalvonta/fi_FI/rakennusjarjestys/