Tarkenna hakua

Kuulutus 1.2.2019

Julkipanoilmoitus

Kaarinan kaupunki
Ympäristölautakunta

Päätöksen antopäivä 4.2.2019

Yllä mainittuna päivänä ympäristölautakunta antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristöluvasta:

Asia ja kohde:

Ymp. ltk 22.1.2019 § 2     
KNA/45/11.01.00.01/2019                   

JM Kesäläinen Ky, Piikkiö
ympäristölupa, räjäytyssuojamattojen valmistus

Julkipantu ilmoitustaululle 1.2.2019

Viimeinen muutoksenhakupäivä 6.3.2019

Muutoksenhaku

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario, puh. 050 373 2578.