Tarkenna hakua

Kuulutus 6.2.2019

JULKIPANOILMOITUS MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA (Ympäristönsuojelulaki 122 §)

Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Skanditalot Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin.

Ilmoitus koskee osoitteessa Kuusistonkaari 29, 21620 Kuusisto suoritettavaa kivien murskausta. Työn ajankohta on 11.2. – 18.3.2019 siten, että päivittäinen työaika on ma–pe 7.00-18.00.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kaarinan ympäristönsuojelutoimistossa 8.2. – 11.3.2019.

Päätöksen antopäivä on 7.2.2019, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.3.2019.

Kaarinassa 6.2.2019


KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

Muutoksenhaku

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle, osoitteeseen Lautakunnankatu 4, 20780 Kaarina.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario, puh. 050 373 2578.