Tarkenna hakua

Kuulutus 14.1.2020

ARAN avustusmääräraha vuokra-asukkaiden talousneuvontaanvuodelle 2020 haettavissa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustusta vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Hakuaikaa on 3.2.2020 asti.

Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -kokeiluhankkeeseen (Valtion talousarvioesityksen 2020, mom. 35.20.30). Avustus on suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt, säätiöt ja järjestöt.

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/ASTA__vuokraasukkaiden_talousongelmien_ehkaiseminen/ASTAavustus

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara@ara.fi tai postitse osoitteeseen Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti.