Tarkenna hakua

Kuulutus 5.2.2020

Kaavakuulutus 5.2.2020

Luonnoksena nähtävillä: Hämeentien asemakaava ja asemakaavan muutos

Vireille tulevia asemakaavoja: Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutos, Ylikosken eteläosan asemakaava

LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

HÄMEENTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hämeentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 5.-19.2.2020 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 19.2.2020 mennessä
osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Asemakaavan suunnittelualue käsittää Hämeentien (Vt 10) ja Littoistenjärventien liittymäalueen ympäristöineen Auranlaakson kaupunginosassa. Tavoitteena on laatia asemakaava ja asemakaavan muutos, jotta E18 Turun Kehätien parantamisen yhteydessä suunnitteilla oleva Littoistenjärventien alittava kevyen liikenteen alikulkutunneli on mahdollista toteuttaa asemakaavan mukaisella liikennealueella.

VIREILLE TULEVIA ASEMAKAAVOJA

ALA-LEMUN KARTANON ASEMAKAAVAN MUUTOS

YLIKOSKEN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA

Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutoksen ja Ylikosken eteläosan asemakaavan laatimiset on aloitettu.

Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutos koskee kartanon alueen pohjois- ja itäosaa. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Lemuntie, Ala-Lemun rantatie, kartanon pihapiiri ja Lemunniementie. Suunnittelualueelle on tarkoitus kaavoittaa pientalo- ja palveluasuntoja.

Ylikosken eteläosan asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Kaarinantien ja Uudenmaantien risteyksen koillispuolella. Sitä rajaavat likimääräisesti Kaarinantie, Uudenmaantie, rakennettu pientalokortteli 6326, Ohmerokadun pää, rakennettu pientalokortteli 6323 ja Viipurintie.

Alueelle on tarkoitus kaavoittaa osayleiskaavan mukainen rivitaloalue.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Tiia Lehtoselle, p. 050 314 0921 tai osoitteeseen kaavoitus@kaarina.fi. Asemakaavatöiden yhteydessä laaditaan lisäksi suunnittelualueita koskevat välttämättömät tie- ja katusuunnitelmat.

Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski (Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutos ja Ylikosken eteläosan asemakaava), p. 050 373 0763, eveliina.etelakoski@kaarina.fi ja kaavasuunnittelija Jani Laasanen (Hämeentien asemakaava ja asemakaavan muutos) p. 050 373 2658, jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 5.2.2020