Tarkenna hakua

Kuulutus 29.1.2019

Kaavakuulutuksia 30.1.2019

Vireille tulevat asemakaavat: Multurikatu 13 asemakaavan muutos, Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutos, Rauvolantien asemakaavan muutos ja Littoisten asemakaavan muutos

Voimaan tulevia asemakaavoja: Kaakkois-Herrasniityn asemakaava ja Herrasniityn päiväkodin asemakaavan muutos


VIREILLE TULEVAT ASEMAKAAVAT

MULTURIKATU 13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAUVOLAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAUVOLANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LITTOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Multurikatu 13 asemakaavan muutoksen, Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutoksen ja Rauvolantien asemakaavan muutoksen laatimiset on aloitettu.

Multurikatu 13 asemakaavan muutoksen suunnittelualueeseen kuuluu osa Veitenmäki – nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 202-401-1-1) eli voimassa olevan asemakaavan korttelin 5149 tontti 1. Tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen.

Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on Rauvolan päiväkodin tontti (kiinteistötunnus 202-3-3131-1). Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Rauvolantie, Kultarinnankatu, Kiurunpuisto ja VPK:n talo. Kaavatyössä tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Suojeltu vanha koulurakennus kaavoitetaan asuin- liike- ja toimistorakentamiselle.

Rauvolantien asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on korttelin 3142 tontit 1 ja 2. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Pikkutyllintie, Rauvolantie, Pikkutyllinkuja ja erillispientalotontit.  Rakentamattomat rivitalotontit jaetaan omakotitalotonteiksi. Asemakaavan muutos laaditaan nk. kevennetyllä menettelyllä.

Littoisten asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Littoistenjärventien ja Vanuttajankadun risteyksen kaakkoispuolella. Tavoitteena on muodostaa tontista 2150/9 lohkottavalle määräalalle kulkuyhteys kaupungin omistaman virkistysalueen kautta. Asemakaavan muutos laaditaan nk. kevennetyllä menettelyllä.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatöissä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Esko Reinholmille, p. (02) 588 4807 tai email: kaavoitus@kaarina.fi.


VOIMAAN TULEVIA ASEMAKAAVOJA

KAAKKOIS-HERRASNIITYN ASEMAKAAVA

HERRASNIITYN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaarinan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaakkois-Herrasniityn asemakaavan 12.11.2018 ja kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Herrasniityn päiväkodin asemakaavan muutoksen 12.12.2018. Asemakaavat tulevat voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä 30.1.2019.


Kaarina 30.1.2019

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Kaarina-lehti 30.1.2019