Tarkenna hakua

Kuulutus 18.6.2019

Kaavakuulutuksia 19.6.2019

Uudelleen julkisesti nähtävillä: Ala-Lemun niemen asemakaava

Luonnoksena nähtävillä: Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutos ja Krossin yritysalueen asemakaavan muutos

Voimaan tuleva asemakaava: Rajakaaren asemakaavan muutos

UUDELLEEN JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

ALA-LEMUN NIEMEN ASEMAKAAVA

Ala-Lemun niemen asemakaava on maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 32 mukaisesti uudelleen julkisesti nähtävillä 19.6. – 28.8.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 28.8.2019 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina. Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ala-Lemun niemen lounaiskärjessä. Sitä rajaavat likimääräisesti Ala-Lemun kartanon kiinteistö, Lemunaukkoon rajoittuvat rantakiinteistöt, nk. mattotehdas ja Lemuntie. Tavoitteena on suunnitella osayleiskaavan mukainen pientaloalue.


LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

RAUVOLAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Rauvolan päiväkodin ja Krossin yritysalueen asemakaavan muutosten kaavaluonnokset ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 19.6 - 14.8.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Kaavaluonnoksia koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 14.8.2019 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on Rauvolan päiväkodin ja VPK:n tontit. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Rauvolantie, Kultarinnankatu, Kiurunpuisto ja VPK:n talo.  Suojeltu vanha koulurakennus kaavoitetaan asuin- liike- ja toimistorakentamiselle. Pieni osa päiväkodin tontista liitetään VPK:n tonttiin. Alueelle osoitetaan pientalomaista lisärakentamista.

Krossin yritysalueen asemakaavan muutos käsittää Krossin yritysalueen nykyiset korttelit 6611 ja 6612 Turku-Helsinki –moottoritien ja Krossinkadun välisellä alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa yritysalueen toimivuutta edistämällä kiinteistöjen
rakentamismahdollisuuksia.


VOIMAAN TULEVA ASEMAKAAVA

RAJAKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Rajakaaren asemakaavan muutoksen 8.5.2019. Asemakaavan  muutos tuleee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä 19.6.2019.

Lisätietoja asemakaavoista antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski (Ala-Lemun niemen asemakaava ja Rauvolan päiväkodin asemakaavan muutos)  p. 050-373 0763, eveliina.etelakoski@kaarina.fi ja kaavasuunnittelija Jani Laasanen (Krossin yritysalueen asemakaavan muutos), p. 050-373 2658, jani.laasanen@kaarina.fi . Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 19.6.2019

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA