Tarkenna hakua

Kuulutus 15.1.2020

Kaavakuulutuksia 15.1.2020

Luonnoksena nähtävillä: Lakarin katuyhteyden asemakaava

Julkisesti nähtävillä: Hakalanmäen asemakaavan muutos

Voimaan tuleva asemakaava: Multurikatu 13 asemakaavan muutos


LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

LAKARIN KATUYHTEYDEN ASEMAKAAVA

Lakarin katuyhteyden asemakaavan kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 15.1.-29.1.2020 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 29.1.2020 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee moottorien ja Krossinkaaren koillispuolella. Sitä rajoittavat likimääräisesti moottoritie, Krossinkaari, Hiiskanmäen pientaloalue, Vainutien eteläpäästä Lakarintielle kulkeva kiinteistöjen raja ja Lakarin asemakaavoitettu yritysalue. Kaavatyön tavoitteena on saada toimiva katuyhteys Kaarinantieltä Lakarin yritysalueelle.


JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

HAKALANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hakalanmäen asemakaavan muutos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 15.1.-14.2.2020 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Asemakaavan muutosta koskevat mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna viimeistään 14.2.2020 osoitteella Kaarinan kaupunki, kaupunkikehityslautakunta, PL 12, 20781 Kaarina.

Hakalanmäen asemakaavan muutoksen suunnittelualue käsittää Koristontien ja Suitsikadun risteysalueen sekä kaksi omakotitonttia risteyksen koillispuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa korttelin 5521 tonttien 19 ja 20 sekä katualueen välisiä rajoja niin, että ne vastaavat todellista tilannetta.


VOIMAAN TULEVA ASEMAKAAVA

MULTURIKATU 13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Multurikatu 13 asemakaavan muutoksen 13.11.2019. Asemakaavan muutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä 15.1.2020.


Lisätietoja antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski (Lakarin katuyhteyden asemakaava), p. 050 373 0763, eveliina.etelakoski@kaarina.fi ja kaavasuunnittelija Jani Laasanen
(Hakalanmäen asemakaavan muutos), p. 050 373 2658, jani.laasanen@kaarina.fi.
Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 15.1.2020

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Kaarina-lehti 15.1.2020