Tarkenna hakua

Kuulutus 20.12.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 522/2019 tarkistanut ympäristöluvan Nro 71 YLO, 30.9.2009 lupamääräyksiä ja myöntänyt luvan toiminnan muutosten aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Hakija

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Asia

Orikedon biolämpökeskuksen toiminnan muutos ja ympäristöluvan tarkistaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Turku

Sijainti

Orikedon biolämpökeskus sijaitsee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamilla kiinteistöillä osoitteessa Polttolaitoksenkatu 13, 20380 Turku

Päätös on nähtävillä valitusaikana sähköisesti 20.12.2019 – 20.1.2020 Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa Puolalankatu 5 ja Kaarinan kaupungin palvelupiste Fiskarissa, Lautakunnankatu 1.   Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 20.1.2020.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548

Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi