Tarkenna hakua

Kuulutus 22.10.2019

Kuulutus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta

Kantatien 40 (E18 Turun kehätie) parantaminen rakentamalla Avantin eritasoliittymä, Lieto ja Kaarina, tiesuunnitelma.

Liedon kunta, sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa, aloittaa asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen kantatielle 40 (E18, Turun kehätie).

Tiesuunnitelma käsittää Turun kehätien parantamisen rakentamalla eritasoliittymä Avantin kohdalle sekä sekoittumiskaistat Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välille.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistavia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §). Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27 §).

Suunnitteluun liittyen pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana yleisötilaisuus, jossa on varattu tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:

Vesa Virtanen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, vesa.virtanen@ely-keskus.fi, puhelin 0295 022 844

Juha Mäki, Liedon kunta, juha.maki@lieto.fi, puhelin 050 315 0395

Lauri Harjula, Finnmap Infra Oy, lauri.harjula@finnmap-infra.fi, puhelin 09 8565 3832


Liedossa 16.10.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi