Tarkenna hakua

Kuulutus 15.1.2020

Kuulutus yleisötilaisuudesta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa Kantatien 40 parantamisesta Hepojoentien liittymän ja Salvelan alikulkukäytävän välillä Kaarinassa.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille torstaina 30.1.2020 klo 17.30 – 19.00 Kaarina-talossa kokoushuoneessa Kuusistonsalmi, osoitteessa Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina.

Suunnittelukohde on osa kehätietä 40.

Tiesuunnitelmaa tehdään yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa.

Paikalla ovat yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vaikuttaa esiteltäviin ratkaisuihin. Valmistuttuaan tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä 27 §, maantieasetus 3 §).

Lisätietoja suunnittelukohteesta antaa ELY:ssä projektipäällikkö Sakari Hurskainen p. 0295 022 789 ja siltainsinööri Jari Nikki, p. 0295 022 816 sekä Ins.tsto Suunnittelukide Oy:ssä Tapani Palomaa, p. 040 - 530 0401 ja Sitowise Oy:ssä Henrikki Norontaus, p. 040 455 6961 11.

Turku, 13.1.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus