Tarkenna hakua

Kuulutus 24.9.2019

Julkipanoilmoitus meluilmoitusta koskevan päätöksen antamisesta (Ympäristönsuojelulaki 122 §)

Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Turun Siirtomurske Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin. Ilmoitus koskee osoitteessa Lautakunnankatu 14 suoritettavaa paalutus- ja maanrakennustöitä.

Työn ajankohta on 7.10. – 1.11.2019. Päivittäinen työaika on ma-pe 7:00 – 18:00.

Päätösasiakirjat ovat 24.9. – 25.10.2019 nähtävillä Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Lautakunnankatu 1.

Päätöksen antopäivä on 25.9.2019, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.10.2019.

Kaarinassa 24.9.2019
KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖINSINÖÖRI


Muutoksenhaku
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle, osoitteeseen Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario, puh. 050 373 2578.