Tarkenna hakua

Kuulutus 4.12.2018

Kaavakuulutuksia 5.12.2018


JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

ALA-LEMUN NIEMEN ASEMAKAAVA

KROSSIN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Ala-Lemun niemen asemakaava ja Krossin yritysalueen asemakaavan muutos ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.12.2018-11.1.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Asemakaavoja koskevat mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 11.1.2019 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Ala-Lemun niemen asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Ala-Lemun niemen lounaiskärjessä. Sitä rajaavat likimääräisesti Ala-Lemun kartanon kiinteistö, Lemunaukkoon rajoittuvat rantakiinteistöt, nk. mattotehdas ja Lemuntie. Tavoitteena on suunnitella osayleiskaavan mukainen pientaloalue.

Krossin yritysalueen asemakaavan muutoksen suunnittelualue käsittää korttelit 4032 ja 4035 sekä niiden välissä olevan virkistysalueen Laasmäenkadun ja Autoilijankadun kulmassa ja osan Laasmäenkadun pohjoispuolella olevasta korttelista 4031. Tarkoituksena on yhdistää korttelit 4032 ja 4035 yritysalueeksi. Varsinainen muutos koskee kortteleiden välissä olevaa virkistysaluetta. Laasmäenkadun pohjoispuolella korttelialueiden rajoja muokataan omistussuhteiden mukaisesti.

Lisätietoja antaa Ala-Lemun niemen asemakaavasta toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. 050-373 0763, email: eveliina.etelakoski@kaarina.fi  ja Krossin yritysalueen asemakaavasta kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 5.12.2018

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS

Kaarina-lehti 25.12.2018