Tarkenna hakua

Kuulutus 2.10.2019

Kaavakuulutuksia 2.10.2019

Osallistumiskokous: Lakarin katuyhteyden asemakaava

Luonnoksena nähtävillä: Hovirinnan koulun asemakaavan muutos ja Toivonlinnan asemakaavan muutos


OSALLISTUMISKOKOUS

LAKARIN KATUYHTEYDEN ASEMAKAAVA

Lakarin katuyhteyden asemakaavaa koskeva kaikille avoin osallistumiskokous pidetään torstaina 24.10.2019 kello 18.00–20.00 Kaarina-talon kokoushuone Kuusistonsalmessa. Osoite on Lautakunnankatu 1, 2. kerros. Tilaisuudessa keskustellaan laadituista selvityksistä ja idealuonnoksesta. Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee moottorien ja Krossinkaaren koillispuolella. Sitä rajoittavat likimääräisesti moottoritie, Krossinkaari, Hiiskanmäen pientaloalue, Vainutien eteläpäästä Lakarintielle kulkeva kiinteistöjen raja Lakarintie ja Lakarin asemakaavoitettu yritysalue. Kaavatyön tavoitteena on saada toimiva katuyhteys Kaarinantieltä Lakarin yritysalueelle. Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu selvitys linjausvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista alueen luontoarvoihin.


LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

HOVIRINNAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

TOIVONLINNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hovirinnan koulun asemakaavan muutoksen ja Toivonlinnan asemakaavan muutoksen kaavaluonnokset ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 2.-16.10.2019 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Toivonlinnan asemakaavan muutos on nähtävillä lisäksi Piikkiön yhteispalvelupisteessä osoitteessa Hadvalantie 9.  Kaavaluonnoksia koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 16.10.2019 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Hovirinnan koulun asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on Hovirinnan koulun alue. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Hovirinnantie, Päiväläisenkatu, Mäkitupalaisenkuja, Vaakunatie, pientalokorttelit, Laiduntie, sen kohdalta Hoviherrankadulle johtava kevyen liikenteen väylä ja Hoviherrankatu. Kaavamuutoksessa päivitetään asemakaava vastaamaan suunniteltua uutta tilannetta. Uusi koulurakennus rakennetaan nykyisen purettavan koulun pohjoispuolelle. Pysyvä väistötilarakennus sijoittuu Hoviherrankadun varteen. Koulun pysäköinti ja huoltoliikenne sijoittuvat Hovirinnantien ja Hoviherrankadun kulmaukseen. Korttelin eteläosaan tutkitaan asuinrakentamista.

Toivonlinnan asemakaavan muutos käsittää Suomen Adventtikirkon omistaman Toivonlinnan koulun asemakaavoitetun alueen Toivonlinnantien päässä Piikkiössä. Asemakaavan tavoitteena on kehittää ja laajentaa Toivonlinnan toimintaa monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää sekä asumista että palveluja.


Lisätietoja Hovirinnan koulun asemakaavan muutoksesta antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. 050-373 0763, eveliina.etelakoski@kaarina.fi ja Toivonlinnan asemakaavan muutoksesta kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, jani.laasanen@kaarina.fi . Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 2.10.2019

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Kaarina-lehti 2.10.2019