Tarkenna hakua

Kuulutus 3.9.2019

Ympäristönsuojelulain (713/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta

Kaarinan keskustassa suoritetaan paalutustöitä osoitteessa Lautakunnankatu 14 C ja D.

Ilmoituksen tekijä

Turun Siirtomurske Oy
Aholantie 3
21290 Rusko
Yhteyshenkilö: Ari Virtanen, puh. 0400-268803

Tapahtuman kuvaus ja sijaintipaikka

Ilmoituksen mukaan Kaarinan keskustassa osoitteessa Lautakunnankatu 14 C ja D, 20780 Kaarina suoritetaan rakentamiseen liittyvää paalutustyötä. Työn ajankohta on 7.10.2019 – 1.11.2019 siten, että päivittäinen työaika on ma–pe 7.00-18.00.

Tapahtuman ympäristövaikutukset

Työssä käytetään paalutuskonetta. Melutaso on 10 metrin päässä noin 80 dB(A).

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Kaarinan kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Lautakunnankatu 1. Tämä kuulutus pidetään Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla kuulutusajan 3.9.2019 – 17.9.2019.

Muistutuksen tekoon oikeutetut

Niillä, joiden oikeutta tai etua ilmoituksessa esitetty toiminta saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksesta. Muistutukset ja mielipiteet on esitettävä kirjallisesti ja toimitettava Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle viimeistään 17.9.2019.


KAARINAN YMPÄRISTÖNSUOJELU
Oskarinkatu 4, PL 12, 20781 Kaarina