Tarkenna hakua

Kuulutus 21.8.2019

Julkipanoilmoitus meluilmoitusta koskevan päätöksen antamisesta (Ympäristönsuojelulaki 122 §)

Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin. Ilmoitus koskee moottoritien sillan purkutöitä tiellä E18, Turun kehätie, Kirismäen eritasoliittymän alue.

Työn ajankohta on 24.8. – 26.8.2019 siten, että työaika alkaa lauantaina 24.8. klo 18:00 ja päättyy maanantaina 26.8. klo 05:00. Liikenteen sujuvuuden takia työlle on varattu aikaa 35 h ja sinä aikana työtä tehdään tauotta.

Päätösasiakirjat ovat 21.8.2019 – 23.9.2019 nähtävillä Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Lautakunnankatu 1.

Päätöksen antopäivä on 22.8.2019, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.9.2019.

Kaarinassa 21.8.2019

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖINSINÖÖRI


Muutoksenhaku
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle, osoitteeseen Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario, puh. 050 373 2578.