Tarkenna hakua

Kuulutus 30.10.2019

Kuulutus tiesuunnitelman muutoksesta

E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Kausela - Kirismäki, tiesuunnitelman muutos Kirismäen eritasoliittymässä, Kaarina.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta laadittu Tiesuunnitelma, nimeltään: ”E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Kausela - Kirismäki tiesuunnitelman muutos Kirismäen eritasoliittymässä, Kaarina”,  pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää, 30.10.2019 - 29.11.2019 välisen ajan, Kaarinan kaupungissa palvelupiste Fiskarissa osoitteessa Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa sekä sähköisesti Väyläviraston tiehankkeet -sivustolla osoitteessa: https://vayla.fi/e18-turun-kehatie/kausela-kirismaki.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Kaarinan kaupunkiin osoitteeseen Kaarinan kaupungin kirjaamo, PL 12, 20781 Kaarina ennen nähtävänäoloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa tarvittaessa projektipäällikkö Vesa Virtanen puh. 0295 022 844.