Tarkenna hakua

Kuulutus 10.1.2018

Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen

1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2018 ovat:

kokouspäivämäärä  nähtäville asettaminen

29.1.2018                6.2.2018
12.3.2018                20.3.2018
23.4.2018                1.5.2018
21.5.2018                29.5.2018
11.6.2018                19.6.2018
20.8.2018                28.8.2018
17.9.2018                25.9.2018
8.10.2018                16.10.2018
12.11.2018              20.11.2018
10.12.2018              18.12.2018

2) kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kaupungin internet-sivuilla seuraavasti:

kokouspäivämäärä  nähtäville asettaminen

8.1.2018                  16.1.2018
22.1.2018                30.1.2018
6.2.2018                  13.2.2018
12.2.2018                20.2.2018
5.3.2018                  13.3.2018
19.3.2018                27.3.2018
26.3.2018                3.4.2018
9.4.2018                  17.4.2018
16.4.2018                24.4.2018
7.5.2018                  15.5.2018
14.5.2018                22.5.2018
28.5.2018                5.6.2018
4.6.2018                  12.6.2018
18.6.2018                26.6.2018
6.8.2018                  14.8.2018
13.8.2018                21.8.2018
27.8.2018                4.9.2018
10.9.2018                18.9.2018
24.9.2018                2.10.2018
1.10.2018                9.10.2018
15.10.2018              23.10.2018
22. - 23.10.2018     30.10.2018
29.10.2018              6.11.2018
5.11.2018                13.11.2018
19.11.2018              27.11.2018
26.11.2018              4.12.2018
17.12.2018              25.12.2018

3) Lautakuntien kokouspäivät ja nähtävilläolot löytyvät kotisivuilta, osoitteesta Kaarina.fi>Päätöksenteko.

4) viranhaltijoiden päätökset siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin internet-sivuille seuraavasti,

  • kuukauden 1.-15. päivinä tehdyt päätökset saman kuukauden 16. päivänä
  • kuukauden 16.–31. päivinä tehdyt päätökset seuraavan kuukauden 1. päivänä