Tarkenna hakua

Kuulutus 12.12.2018

Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen

1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2019 ovat:

kokouspäivämäärä  nähtäville asettaminen

 • 28.1.                       5.2.
 • 11.3.                       19.3
 • 15.4.                       23.4.
 • 20.5.                       28.5.
 • 10.6.                       18.6.
 • 19.8.                       27.8.
 • 16.9.                       24.9.
 • 7.10.                       15.10.
 • 12.11.                     19.11.
 • 9.12.                       17.12.


2) kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kaupungin internet-sivuilla seuraavasti:

kokouspäivämäärä  nähtäville asettaminen

 • 14.1.                                 22.1.
 • 21.1.                                29.1.
 • 4.2.                                   12.2.
 • 11.2.                                 19.2.
 • 4.3.                                   12.3.
 • 18.3.                                 26.3.
 • 25.3.                                 2.4.
 • 8.4.                                   16.4.
 • 29.4.                                 7.5.
 • 13.5.                                 21.5.
 • 27.5.                                 4.6.
 • 3.6.                                   11.6.
 • 17.6.                                 25.6.
 • 5.8.                                   13.8.
 • 12.8.                                 20.8.
 • 26.8.                                 3.9.
 • 9.9.                                   17.9.
 • 23.9.                                 1.10.
 • 30.9.                                 8.10.
 • 14.10.                              22.10.
 • 21. - 22.10.                      29.10.
 • 28.10.                              5.11.
 • 4.11.                                12.11.
 • 18.11.                              26.11.
 • 25.11.                              3.12.
 • 16.12.                              24.12.


Lautakuntien kokouspäivät ja nähtävilläolot löytyvät kotisivuilta, osoitteesta Kaarina.fi>Päätöksenteko.

4) viranhaltijoiden päätökset siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin internet-sivuille seuraavasti,

 • kuukauden 1.-15. päivinä tehdyt päätökset saman kuukauden 16. päivänä
 • kuukauden 16.–31. päivinä tehdyt päätökset seuraavan kuukauden 1. päivänä