Tarkenna hakua

Kuulutus 28.11.2019

Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen vuonna 2020

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. 

1) Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2020 ovat:

KokouspäivämääräNähtäville asettaminen
3.2.11.2.
16.3.24.3.
27.4.5.5.
8.6.16.6.
31.8.8.9.
5.10.13.10.
16.11.24.11.
7.12.15.12.

    

2) kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kaupungin internet-sivuilla seuraavasti:

kokouspäivämääräNähtäville asettaminen
13.1.21.1.
20.1.28.1.
10.2.18.2.
2.3.10.3.
30.3.7.4.
6.4.14.4.
20.4.28.4.
11.5.19.5.
25.5.2.6.
1.6.9.6.
15.6.23.6.
10.8.18.8.
24.8.1.9.
7.9.15.9.
21.9.29.9.
28.9.6.10.
12.10.20.10.
26.-27.10.3.11.
2.11.10.11.
9.11.17.11.
30.11.8.12.
14.12.22.12.


3) Lautakuntien kokouspäivät ja nähtävilläolot löytyvät kotisivuilta, osoitteesta Kaarina.fi>Päätöksenteko.

4) viranhaltijoiden päätökset siltä osin kuin viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin internet-sivuille seuraavasti,

  • kuukauden 1.-15. päivinä tehdyt päätökset saman kuukauden 16. päivänä
  • kuukauden 16.–31. päivinä tehdyt päätökset seuraavan kuukauden 1. päivänä