Tarkenna hakua

Kuulutus 30.7.2019

Tiesuunnitelma

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 3.7.2019 hyväksynyt päätöksellään TRAFICOM/292157/05.03.160.01/2019 tiesuunnitelman: 

Maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja Kaarina

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 31.7.-30.8.2019 Kaarinan kaupungissa, Palvelupiste Fiskarissa osoitteessa, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina.

(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY- keskuksesta projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh. 0295 022 789.