Tarkenna hakua

Kuulutus 6.2.2020

Littoistenjärven pintavedenottamon suoja-alueen rauettaminen, Lieto ja Kaarina

Vesilain mukainen päätös.

Kuulutuksen julkaisupäivä

6.2.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 13.2.2020.

Päätösnumero 36/2020

Antopäivä 6.2.2020

Hakija Littoistenjärven säännöstely-yhtiö

Asia Littoistenjärven pintavedenottamon suoja-alueen rauettaminen, Lieto ja Kaarina

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Aluehallintovirasto määrää Länsi-Suomen vesioikeuden 18.6.1982 antaman Littoistenjärven pintavedenottamon ympärillä Kaarinan kaupungissa ja Liedon kunnassa sijaitsevaa suoja-aluetta koskevan päätöksen nro 9/1982 D raukeamaan.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.2.–16.3.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.3.2020.

Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

Lisätietoja antavat

  • Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
  • Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi