Tarkenna hakua

Kuulutus 17.9.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Oikaisuvaatimus koskien Turunseudun merialueen yhteistarkkailusuunnitelmaa pohjaeläinasemien osalta, Turku. ESAVI/26013/2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.9.2019 antamallaan päätöksellä nro 362/2019 on hylännyt oikaisuvaatimuksen koskien Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 26.11.2018 antamaa Turun seudun merialueen yhteis-tarkkailusuunnitelmaa koskevaa päätöstä nro 13/2018.

Hakija
Turun seudun puhdistamo Oy

Asia
Oikaisuvaatimus koskien Turunseudun merialueen yhteistarkkailusuunnitelmaa pohjaeläinasemien osalta, Turku

Päätös on nähtävillä valitusaikana 17.9. – 17.10.2019 Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa (Puolalankatu 5), Kaarinan kaupungin palvelupisteessä (Lautakunnankatu 1), Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2) ja Raision kaupungin teknisen keskuk-sen asiakaspalvelupisteessä (Nallinkatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 17.10.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Merilin Vartia, puh. 0295 016 528
sähköposti: merilin.vartia@avi.fi

Ympäristöneuvos Päivi Jaara puh. 0295 016 406
sähköpostiosoite: paivi.jaara@avi.fi