Tarkenna hakua

Julkaisut ja oppaat

Tältä sivulta löytyy ladattavia aineistoja ympäristöön ja luontoon liittyvistä aiheista.

 • Päätieverkoston meluselvitys 2014
 • Turun seudun rataympäristöselvitys 2010
 • Opas puun polttoon - enemmän lämpöä, vähemmän nokea 2014
 • Piikkiön alueen luontoselvitys 2013
 • Kaarina - kaupunki luonnon helmassa 2013
 • Järvelän kosteikon linnusto 2013
 • Littoistenjärven verkkokoekalastukset (kesäkuu ja syyskuu) vuonna 2013
 • Littoistenjärven tila ja kunnostusvaihtoehdot 2012
 • Järvelän luhtaniityn alustava hyönteiskartoitus kesältä 2010
 • Kaarinan kaava-alueiden kääväkässelvitys, Lemunniemi, Länsi-Krossi, Lakari – Kellarimäki ja Nunna 2010
 • Turun, Kaarinan ja Ruskon pohjavesien suojelusuunnitelma
  2010
 • Tuorlan lehdon kääväkkäät 2009
 • Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje 2009
 • Littoistenjärven ekologisen tilan kehitys ja hoitovaihtoehdot 2005
 • Kaarinan kaupungin ympäristöraportti 2004
 • Kaarinan lepakkoalueiden jatkokartoitus 2004
 • Kaarinan Ala-Lemun ja Voivalan kaavoitusalueiden lepakkokartoitus 2003
 • Turun ja Kaarinan Natura 2000 -alueiden lepakkokartoitus 2003
 • Kaarinan ekologinen jalanjälki 2003
 • Kaarinan luontoselvitys 2001
 • Littoistenjärven linnustoselvitys 2006


Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esite 2016 Suomen ympäristökeskus


Päätieverkoston meluselvitys
2014
Kaarinan kaupungin alueella esiintyvä päätieverkoston liikenteen aiheuttama ympäristömelu nykytilanteessa ja ennustetilanteessa 2025.

Turun seudun rataympäristöselvitys
2010Piikkiön alueen luontoselvitys
Kaarinan kaupunki 2013

Kaarina - kaupunki luonnon helmassa
Kaarinan kaupunki, ympäristönsuojelu 2013

Kaarinan luontokohteet, luontopolut ja lintutornit.

Raportti hyönteiskeräilystä Kaarinan Järvelässä kesinä 2013 2017


Järvelän kosteikon linnusto 2013

Järvelän kosteikon selvitystyössä seurataan viidettä peräkkäistä vuotta kosteikon pesimä- ja muutonaikaista linnustoa.


Littoistenjärven verkkokoekalastukset (kesäkuu ja syyskuu) vuonna 2013

Lounais-Suomen kalastusalueen tekemässä seurannassa on tiedot järven kalalajeista ja määristä. 

Littoistenjärven Lammikkiselvitys 2012

Littoistenjärventila ja kunnostusvaihtoehdot 2012Järvelän luhtaniityn alustava hyöteiskartoitus kesältä 2010

Järvelän luhtaniityn hyönteisfaunaa kartoitetaan ensimmäisen kerran luhtaniityn muodostamisen jälkeen.


Turun, Kaarinan ja Ruskon pohjavesien suojelusuunnitelma
Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Ruskon kunta ja Lounais-Suomen ympäristökeskus Turku v. 2010

Kaarinan ja Turun kaupungit, Ruskon kunta sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat valmistelleet suojelusuunnitelman kuntien pohjavesialueille. Kaarinasta suunnitelman piiriin kuuluvat Kaarningon (yhteinen Turun kaupungin kanssa), Kuusiston, Hepojoen, Palomäen, Kuoppajärven ja Puutarhantutkimuslaitoksen pohjavesialueet. Suojelusuunnitelmaan on koottu kattavat tiedot mm. pohjavesialueiden geologiasta, vedenottamoista ja antoisuuksista, pohjaveden virtauksista, pinnan korkeuksista sekä pohjaveden laadusta. Suunnitelmassa on esitetty myös tarkistuksia pohjavesialueiden rajauksiin sekä tehty ehdotuksia pohjavesiluokitusten muuttamiseksi. Pohjavesille riskejä aiheuttavat toiminnat on kerätty eri toimintojen osalta varsin kattavasti. Toimenpide-ehdotukset on koottu suunnitelman loppuun.


Tuorlan lehdon kääväkkäät
Kaarinan kaupunki, Ympäristönsuojelu 2009

Tuorlan lehdon kääväkkäitä koskeva inventointiraportti valmistui alun perin vuonna 2006. Raportti sisälsi merkittävän määrän luonnonsuojelullisesti arvokasta lajistotietoa. Tämän vuoksi raportti toimitettiin uudelleen julkaisumuotoon vuonna 2009. Tekijät ja toimitus ovat tarkistaneet ja muokanneet uudelleen alkuperäisen raportin tekstin. Julkaisuun on lisätty myös kuvitus.

Venesatamien ja -telakoiden ympäristöohje
Kaarina, Länsi-Turunmaa, Naantali, Paimio, Raisio, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Pidä Saaristo Siistinä ry. 2009

Kaarina on yhdessä muiden Turun seudun kuntien ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa laatinut yhteisen venesatamien ja telakka-alueiden ympäristöohjeen, joka perustuiu toimialaan liittyvään lainsäädäntöön ja kentällä saatuihin kokemuksiin.


Littoistenjärven linnustoselvitys: Pesimälinnusto 2006 ja Littoisten linnut kautta aikain

Raportissa on selvitetty vuoden 2006 pesimälinnusto sekä koottu yhteen aikaisempia lintuhavaintoja. Kattava tietopaketti järven linnustosta.


Littoistenjärven ekologisen tilan kehitys ja hoitovaihtoehdot, 2005

Raportissa on selvitetty perustietoja, järven tilan kehitystä, veden pitkäaikaismuutoksia sekä järven hoitovaihtoehtoja.


Kaarinan kaupungin ympäristöraportti 2004

Raportti Kaarinan kaupungin ympäristön tilasta ja kaupungin toimintojen ympäristövaikutuksista.
Turun ja Kaarinan Natura 2000 -alueiden lepakkokartoitus 2003

Selvitettiin Lounais-Suomen rannikolla sijaitsevien Natura 2000 -alueiden (Ruissalon, Rauvolanlahden,Kuusistonlahden ja Kaarinan metsät) lepakkolajistoa kesällä 2003. Raportissa tarkastellaan lajistoa, yksilömääriä, biotooppeja, havaittuja ruokailualueita ja esiintymiskeskittymiä.


Kaarinan ekologinen jalanjälki
Kaarinan kaupunki 2003

Jos jokainen maapallon asukas kuluttaisi luonnonvaroja kaarinalaisten tahtiin tarvitsisimme 4,2 maapalloa, jotta elintapojen ylläpitäminen olisi ekologisesti kestävällä pohjalla. Asia selvitettiin Kaarina ekologisen jalanjäljen arvioinnissa.Kaarinan luontoselvitys 2001

Littoistenjärven linnustoselvitys 2006