Tarkenna hakua

Kestävä kehitys Kaarinassa

Kestävään kehitykseen kuuluu paitsi ekologinen, myös taloudellinen ja sosiaalinen sekä kulttuurillinenkin näkökulma. Kuntalain mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kestävän kehityksen edistäminen

Miten Kaarinan kaupunki kehittyy kestävästi?

Kaarinan strategian (Kaarina-strategia 2010-2016 , Kaupunginvaltuusto 24.5.2010) mukaisesti ekologisesti viihtyisä ympäristö on yksi neljästä merkittävimmästä kohdasta Kaarinan päämäärissä, hyvinvoinnin ennakoivan edistämisen, laatu- ja kustannustietoisen johtamisen sekä luovuudesta tunnetun Kaarinan ohella. Ekologisesti viihtyisän ympäristön luomiseen keskittyminen tukee kestävän yhdyskunnan rakentamista. Tällä strategiakaudella se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä ja tähtäimiä vuoteen 2016 mennessä:

  • Ranta-alueiden saavutettavuutta parannetaan lisäämällä ranta-alueiden suuntaisia kevyenliikenteen yhteyksiä sekä toteuttamalla poukamia ja oleskelulaitureita. Hoidetun / kuntalaisten käytössä olevan rantaviivan pituus lisääntyy 15 % verrattuna vuoteen 2009.

  • Alueiden rakentamisessa tuetaan olemassa olevien taajamien kehittymistä tiiviimmiksi ja kasvattamalla niitä yhteen. Tällöin mm. viemäriverkostojen suhteellinen tehokkuus sekä tiheää asutusta kuvaavien ruutujen määrä kasvaa.

  • Parannetaan kaupungin energiatehokkuutta hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja investoimalla energiaa säästäviin laitteisiin. Kaupungin energiankulutus vähenee 10 %.

  • Täydennetään kevyen liikenteen verkostoja niin, että väylien määrä kasvaa 15 % verrattuna vuoteen 2009 (jolloin kaupunki + valtio: 119 km)

  • Luodaan joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä tukevia liikennejärjestelmiä. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttäjämäärä kasvaa 10 % vuoden 2009 määrästä. 

Tavallisen kuntalaisen mahdollisuudet

Asukkaat voivat edistää kestävää kehitystä esim.

  • kuluttamalla vähemmän
  • kierrättämällä jätteensä
  • liikkumalla esim. polkupyörällä, bussilla tai junalla auton sijasta
  • säästämällä sähköä ja lämmitysenergiaa