Tarkenna hakua

Luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit

Luonnonsuojelualueet ja luontotyyppikohteet ovat lailla suojeltuja ja niitä koskevissa rauhoitusmääräyksissä on annettu yksityiskohtaiset määräykset siitä, mitkä toimet alueilla on kielletty. Rauhoitusmääräyksissä on lähes aina kielletty seuraavat toimet:

1. kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen

2. eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen

3. koirien irtipäästäminen

4. liikkuminen moottoriajoneuvoilla

5. liikkuminen polkujen ulkopuolella 15.4.-15.6. välisenä aikana

6. rakennusten, laitteiden ja uusien teiden rakentaminen

7. suunnistus ym. maastokilpailut ja harjoitukset

8. samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Tarkemmat tiedot määräyksistä saat Kaarinan ympäristönsuojelutoimesta tai Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta, joka myöntää tarvittaessa luvat poiketa em. määräyksistä.

Kaarinassa on muutama maanomistajan hakemuksesta suojeltu luonnonmuistomerkki. Luonnonmuistomerkit ovat pääasiassa erilaisia komeita tai erikoisia puita tai puuryhmiä ja ne on merkitty myös Kaarinan kaupungin luontoselvitykseen v. 2003.

Mikäli joku maanomistaja haluaa rau-hoittaa omistamallaan maalla olevan puun, puuryhmän, siirtolohkareen tai muun niitä vastaavan luonnonmuodostelman, tulee hänen tehdä siitä esitys Kaarinan ympäristönsuojelulautakunnalle.

Kirjeen liitteenä tulee olla omistusoikeusselvitys ja sellainen kartta, josta kohteen paikallistaminen onnistuu. Mikä-li kyse on puusta, joka sijaitsee tonttien rajalla, siten että oksat tai juuret saattavat mennä naapurin puolelle, tulee hakemuksessa olla mukana myös naapurin mielipide asiasta. Päätöksen asiassa tekee ympäristönsuojelulautakunta.