Tarkenna hakua

Vieraslajit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 43 § mukaan vieraslajien levittäminen luontoon on kielletty.  Lisätietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta kuvamateriaaleineen löytyy ympäristöministeriön nettisivuilta: http://www.ymparisto.fi-> hakusana: vieraslajit.

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudellee alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.