Tarkenna hakua

Hevostallien ympäristönsuojelutietoa

Hevostaloutta säätelevät mm. ympäristönsuojelulainsäädännön ja eläinsuojelulainsäädännön määräykset. Hevostalouden ympäristökuormitus vesistöihin tai pohjavesiin voi paikallisesti olla huomattava, koska hevostalliyrittäjällä on usein toimintaan ja hevosmäärään nähden suhteellisen pienet maa-alueet käytössään. Erityisesti lannan varastointi taivasalla ja hoitamattomat kasvipeitteettömät ulkotarhat sekä käsittelemättömät jätevedet ovat tallin ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Hevostalouden vesistöjen kuormitusta voidaan ennaltaehkäistä muun muassa nitraattiasetuksen mukaisilla toimenpiteillä.

Hevosen lannan varastoinnissa ja levityksessä on noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) eli ns. Nitraattiasetusta.

Poikkeuksista 12 kk aikana kertyneestä lannan varastoinnista tulee tehdä Nitraattiasetuksen 1250/2014 mukainen valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kaarinan alueella ovat voimassa myös Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, joissa on annettu lannan levitykseen ja varastointiin määräyksiä 22-23 §:ssä. Hevostaloudessa sovelletaan tallilta syntyvien jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa hajajätevesiasetusta eli Valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011), jossa on annettu jätevesien puhdistamisvelvoitteita.